สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SEOUL-SORAK อันยองอาเซโย “เกาหลีใต้” KOREA IN WINTER

SEOUL-SORAK อันยองอาเซโย “เกาหลีใต้” KOREA IN WINTER

อันยองอาเซโย “เกาหลีใต้”

 

                                                                                                                    KOREA IN WINTER

ท่องแดนกิมจิ เปิดประสบการณ์ใหม่ไปเที่ยวชมเขตปลอดทหาร

(Demilitarized Zone (DMZ)) และพันมุนจอม (Panmunjom

ในเขตรักษาความปลอดภัยร่วม (Joint Security Area (JSA))

บนเส้นละติจูด 38 องศาเหนือ ระหว่างชายแดนเกาหลีใต้และเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนคงคาดไม่ถึง

                                                                                                     สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกเยือนหมู่บ้านเทพนิยาย ที่ “เกาะนามิ”

พระราชวังเคียงบ็อคคุง ป้อมฮวาซอง วัดวาวูจองซา วัดโซเกซา

เยือน ภูเขานัมซาน คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิงกรุงโซลบนหอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์

ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง

ช้อปปิ้งเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลีย่านเมียงดง

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 10-15 มกราคม 2563

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ–อินชอน“เกาหลีใต้”                   วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

22:00          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตูทางเข้า ที่ 6 สายการบิน T’Way Air (L) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย     ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด      วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ    นโยบายของสายการบินสำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

วันที่สอง     อินชอน“เกาหลีใต้”–เมืองชุนชอน “เกาะนามิ”          วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

01:05            นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102

(บริการอาหารร้อนเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

08:35          เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

¹ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย ¹

เกาหลี ดินแดนแห่งความเงียบสงบยามรุ่งอรุณ ดินแดนของความกลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ที่น่าพิศวง วัฒนธรรมเกาหลีแผ่กว้างไปทั่วโลก โดยเฉพาะในด้านภาพยนตร์และละครที่ทั่วโลกยอมรับว่ามีศิลปะ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลี

09:30        หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน แล้วนำท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกบนสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร เดินทางสู่ เมืองชุนชอน แกะรอยภาพยนตร์     กวน มึน โฮ ไปสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร ถึง เมืองชุนชอน

11:00          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ทัคคาลบี” ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว รับประทานพร้อมกิมจิ   ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

12:00        นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้เวลาเพียง 5 นาที นำท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพและมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้

มีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ

จากนั้น       ได้เวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

               นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ แดเมียง รีสอร์ท วิวาลดี พาร์ค สกี (Daemyung Resort Vivaldi Park Ski) วิวาลดี พาร์ค ประกอบด้วยลานลาดและเนินเขามากมาย

หลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้ว ให้ท่านพักผ่อนอิสระ หรือ ชมวิวลานสกีจากที่พัก และเพลิดเพลินกับวิวจากเคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพฤดูหนาวกับต้นไม้และภูเขาหิมะ

หรือไปชมโซน Snowyland เพื่อเครื่องเล่นหน้าหนาวต่างๆ และอาหารมากมาย หรือไปทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการซาวน่า ที่โซน Ocean World (ค่าเข้าไม่รวมในค่าทัวร์)

แนะนำกิจกรรมที่ลานสกี

・แพ็คเกจ Ski Experience

・แพ็คเกจ Snowboard Experience

・แพ็คเกจ Beginner Ski Experience

・แพ็คเกจเข้า Snowyland และเคเบิลคาร์

・แพ็คเกจ Ocean World

* อุปกรณ์สกีให้เช่ารวม รองเท้าบูท ไม้สกี และสกี (ไม่รวมในค่าทัวร์)

* อุปกรณ์สโนวบอร์ดให้เช่ารวม สโนวบอร์ด และรองเท้าบูท (ไม่รวมในค่าทัวร์)

19:00          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม     ซูวอน–โซล                                                                        วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น

11:00          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple)

               ถึง วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ชมพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ เดินขึ้นสู่เนินเขาสักการะ พระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย ซึ่งประดิษฐานภายในอุโบสถ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

จากนั้น       นำท่านเดินทางชม ไร่สตรอเบอร์รี่ ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่ของเกาหลีสดๆภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรให้ได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวนน่ารับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศด้วย ชมวิธีการปลูกการดูแลรักษา สามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้

                   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่กรุงโซล

จากนั้น       นำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (รวมค่าขึ้นลิฟท์) ตามรอยละครดัง-หนังไทย สไตล์เกาหลี ณ เขานัมซัน “ Witch You Hee ” “ Kim Sam Soon ” “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี เขานัมซัน ภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ และ 1 ใน 17 หอคอยในเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร ซึ่งกว่าเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบกรุงโซลและบริเวณชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และและท่านใดมีความประสงค์อยากคล้องกุญแจคู่รัก ซึ่งตามความเชื่อของคนเกาหลี เมื่อคล้องกุญแจร่วมกันแล้ว ความรักของทั้งสองจะไม่มีวันพรากจากกันไปไหน ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม เดินชมและเก็บภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ภัตตาคาร

18:30          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม CS Avenue หรือเทียบเท่า

วันที่สี่          เขตปลอดทหารเกาหลี DMZ (De- Militarized Zone) และเขตชายแดนพันมุนจอม–โซล

                   วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00        นำท่านเดินทางสู่ เขตชายแดนพันมุนจอม และเขตปลอดทหารเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ (Panmunjom & DMZ)

DMZ (เขตปลอดทหาร) อยู่ห่างเพียงไม่กี่ไมล์จากดินแดนเกาหลีเหนือ เรียนรู้เกี่ยวกับสงครามที่ได้แบ่งแยกดินแดนทั้งสองและผลที่ตามมาในยุดปัจจุบัน สำรวจอดีตที่ผ่านมากับความวุ่นวายของเกาหลี

แม้จะมีชื่อว่าเขตปลอดทหาร (DMZ) ก็ตาม พรมแดนระหว่างสองประเทศนี้กลับเป็นบริเวณที่ติดตั้งอาวุธหนักมากที่สุดบนพื้นโลก แต่กลับมีความปลอดภัยอย่างน่าทึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว (และอาจรวมถึงผู้นำของโลก)ที่จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทั้ง สวนอิมจินกัก (Imjingak Park) สะพานเสรีภาพจากเชลยสงครามเกือบ 13,000 คน อุโมงค์หมายเลข 3 และโรงละครนิทรรศการ DMZ และส่องกล้องไปยังเกาหลีเหนือจากยอดหอสังเกตการณ์ Dora

11:00        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภาคบ่าย     นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซล

จากนั้น      นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ชมสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสม ยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสม สกัดเข้มข้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝาก สำหรับผู้ที่นึกถึงสุขภาพ

จากนั้น     พาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม

แล้วนำท่านเดินทางสู่ คลองชองเกยชอน (CHEONGGYECHEON) เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร

ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือมีน้ำเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง และยังมีสะพานยกระดับพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกด้วย ภายหลังคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีการรื้อทางยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ จนทำให้กลายเป็นคลองที่มีภูมิทัศน์รอบๆที่ร่มรื่นและสวยงาม น้ำที่เคยเน่าเสียก็กลับมาในสะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองที่วุ่นวาย

จากนั้น       เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีสุดฮิปอินเทรน บริเวณ ย่านเมียงดง ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็ก ๆ ร้าน Creative Lifestyle ต่างๆ ร้านร้านรองเท้าหลากยี่ห้อ ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติกทุกแนวนิยม

18:30          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม CS Avenue หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        โซล-กรุงเทพฯ                                                                             วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00        นำท่านไปชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอ) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของโซล

จากนั้น       เข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ชมประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง แล้วชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1304 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม

               ถ่ายภาพคู่กับพลับพลา กลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

11:00         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภาคบ่าย    นำท่านเดินทางสู่ วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE) หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร

              ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า DAEUNGJEON สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม      ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ ,กิมจิ ,เปเปโร(ป๊อกกี้เกาหลี)      ,ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น

17:00        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18:00        ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

20:25       ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่ TW101

 

วันที่หก       กรุงเทพฯ                                                                                         วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

00:10       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

24,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

19,000

พักเดี่ยว เพิ่ม

5,000

อัตรานี้รวม  þ ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ

              (ชั้นทัศนาจร-รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.ไป-กลับพร้อมคณะ)

                     þ ค่าที่พักตามรายการ (สกีรีสอร์ท 1 คืน พักโซล 2 คืน )

                     þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                     þ ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว

                     þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน            þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                     þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางเงื่อนไขตามกรมธรรม์ ของบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด

                     วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ต่ำกว่า 15 ปีหรืออายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

                     þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

                     þ ค่าทิปผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นคนขับรถตลอดการเดินทาง

                     ท่านละ 700 บาท หรือ 20 $USD

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

                     ý ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ค่าชุด ถุงมือ และสุนัขลากเลื่อน / ค่าเข้าประมาณ 10USD$ + ค่าชุดและอุปกรณ์ประมาณ 5$USD)

                     ý ค่าทิปกระเป๋า                     ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%          ý ค่าบริการ 3%-5%

                     ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

หลักฐานการเดินทาง          Ø หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การจองและการชำระเงิน  Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท ในวันจอง

                                          Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทางได้ที่    '  025911060

                                    Ø เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È 0895401659        4บำนาญ (ต่อง)         È0624568693

 

** บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ **

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

view