สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พม่ายังคงตราตรึง

นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความ......

อ่านต่อ
view