สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

นำท่านเดินทางสู่......ประเทศพม่า มิ ง ก ะ ล า บ า มัณฑะเลย์ 3 วัน ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า ì พิธีล้างพระพักตร์ พร......

อ่านต่อ
view