สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
พม่ายังคงตราตรึง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)

พม่ายังคงตราตรึง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)

นำท่านนมัสการ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความ......

อ่านต่อ
Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

นำท่านเดินทางสู่......ประเทศพม่า มิ ง ก ะ ล า บ า มัณฑะเลย์ 3 วัน ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า ì พิธีล้างพระพักตร์ พร......

อ่านต่อ
Myanmar 03  มิ ง ก ะ ล า บ า “พม่า 3 วัน 2 คืน”

Myanmar 03 มิ ง ก ะ ล า บ า “พม่า 3 วัน 2 คืน”

มิ ง ก ะ ล า บ า “พม่า 3 วัน 2 คืน” ตามรอยโยเดียสู่เมืองมัณฑะเลย์ อังวะ อมรปุระ สกายน์ พินอูลวิน ตำนาน ราชธานีสุดท้ายของพม่า &igrav......

อ่านต่อ
view