สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน

DMT_ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน

 

 

อาณาจักรแห่งทุ่งทานตะวัน...บานสะพรั่งทั่วเมือง

กำหนดการเดินทาง : วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

07.00 น.        ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 ผลไม้-เครื่องดื่ม

09.30 น.       นำท่านสู่ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล บนพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่า 1,400 ไร่ อยู่ใกล้วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) ขอเชิญร่วมสัมผัสความสวยงามของท้องทุ่งทานตะวันใน“เทศกาลทุ่งดอกทานตะวันบาน” สัมผัสเสน่ห์ของทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ชูช่อไสวทั่วบริเวณ ท้าทายสายลมหนาวและแสงแดด หามุมสวยๆถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เลือกซื้อผลิตผลจากทานตะวัน และจำหน่ายสินค้า OTOP มากมาย

11.00 น.      เดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านดินมดแดง” ต.โคกตูม จ.ลพบุรี

               ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้มากมาย เช่น การทำบ้านดิน ของตกแต่งบ้านที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา มีการสอนการทำน้ำมันเขียว น้ำมันเหลืองแก้ปวดแก้เมื่อย และมีร้านกาแฟสดไว้ให้ชิม

ไฮไลท์ของที่นี่ คือ กิจกรรมปั้นดินเหนียว ของ อ.ตุ้ย ประดิษฐ์ โรจนพร เจ้าของบ้านดินมดแดง สนุกสนานด้วยได้ความรู้ด้วย

(หากสนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะ ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยมีให้เลือกสรร

12.30 น.       นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นมัสการพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กราบพระบรมสารีริกธาตุบน เจดีย์นวโลกุตตระ (เจดีย์ ๙ ยอด) บนยอดเขาที่รวบรวมอัฐบริขารของบูรพาจารย์ สายกรรมฐานรวมถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์ องค์เจดีย์สวยเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล

14.30 น.       สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น.       เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ“อิ่มบุญ..อิ่มใจพบกันใหม่ทริปหน้านะคะ”

 

ค่าบริการ

1,000

รวม ค่ารถปรับอากาศ(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้ในการเดินทาง) ,ค่าอาหารเช้า,เครื่องดื่ม,อาหารว่าง

       ค่ากิจกรรมปั้นดิน ,มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางได้ที่...ลักษณ์ชนก(ตูน) 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

view