สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_ปีใหม่สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ (2562)

DMT_ปีใหม่สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ (2562)

               ร่วมเฉลิมฉลอง ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๓

“อีสาน” เป็นดินแดนแห่งอารยธรรม ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เรียกได้ว่าเที่ยวไปอิ่มบุญไปและตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ กลายเป็นของมีคุณค่าทางจิตใจไม่สามารถเปรียบเป็นมูลค่าได้

ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 (4 วัน 3 คืน)

วันที่ 1          กรุงเทพฯ – ๓ วัดงาม เสริมสิริมงคล บุรีรัมย์                                                                              อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

06.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä2 ณ ร้านอาหาร ร้านขาหมูลักษณา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

13.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระอังคาร  อ.เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคาร พบใบเสมาหินสมัยทวารวดีซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในไทย ชมอุโบสถสถาปัตยกรรมหลายสมัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดก รอบๆอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 108 องค์ หน้าวัดมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัว  เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาอังคารให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะกัน

14.30 น.     เดินทางสู่ วัดป่าละหานทราย ‚เป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ ร.9 ครองราชย์ครบ 60 ปี สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาอยู่ใน วิหารพุทธร่มโพธิ์ และยังมี มหาวิหารกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมกับล้านช้าง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลัง เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว

16.00 น.     เดินทางสู่ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ ƒ สักการะ เจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ พิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 น.     บริการอาหารค่ำä3 ร้านบ้านไม้ชายน้ำ อิ่มท้องแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโมเดน่า บุรีรัมย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2          สนามช้างอารีนา–ชุมชนบ้านสนวนนอก–๓ วัดงาม เสริมสิริมงคล                                         จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ä 4  จากนั้นเดินทางเข้าชม “เมืองแห่งกีฬา” สนามฟุตบอลช้างอารีนา ซึ่งจุผู้ชมได้มากที่สุดถึง 32,600 ที่นั่ง และยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใช้เวลาสร้างน้อยที่สุดในโลก นอกจากภายในสนามแล้วส่วนประกอบบริเวณนอกสนามก็มีพื้นที่มากมายให้เดินเก็บบรรยากาศ รวมทั้งร้านขายของที่ระลึกของสโมสร

10.00 น.       เดินทางสู่ ชุมชนบ้านสนวนนอก หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ที่แรกของบุรีรัมย์ ไหว้พระ วัดสนวนนอก(นอก) „ นั่ง รถกระสวย เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน ร่วมกิจกรรมนวัตวิถี 4 ฐาน ได้แก่ ชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม –ชมการทำนกจากกะลา-บ้านทำกระดิ่ง – บ้านโบราณจักสาน

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันแบบพื้นบ้านของชุมชน ä5

ม่วนซื่นโฮแซวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ”

ภาคบ่าย      เดินทางสู่ ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย นำท่านเข้าชม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สถาปัตยกรรมของวัดที่มีความสวยงามดั่งเมืองบาดาล ยิ่งใหญ่ ตระการตา และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด  

จากนั้น        นำท่านเข้าชม ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ณ วัดสระกำแพงใหญ่ † กรมศิลปากรได้ค้นพบ พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ ศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย สำคัญมากนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทย

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ä6 ร้านสุธีโภชนา อิ่มท้องแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกลลอรี่ ดีไซน์ ศรีสะเกษ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3          ผามออีแดง – วัดล้านขวด – วัดไพรพัฒนา – วัดบูรพาราม

                      สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เสริมสิรมงคล                                                       อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ä7 จากนั้นเดินทางขึ้นชม ผามออีแดง หน้าผาแห่งชายแดนไทย-กัมพูชา นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามมากของอีสานใต้ ผามออีแดงตั้งอยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหา อ.กันทรลักษ์ ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะทางประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปเป็นมุมกว้าง มองเห็นปราสาทพระวิหารได้ด้วยตาเปล่าและไม่พลาดชมภาพสลักนูนต่ำบนหน้าผาหินทราย (ไม่ได้พาขึ้นปราสาทพระวิหารนะครับ)

10.30 น.     เดินทางสู่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)‡ สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโม มหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมีสิม (โบสถ์) อยู่กลางน้ำภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งมีความวิจิตรงดงาม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä8 ณ ร้านอาหาร

ภาคบ่าย      เดินทางสู่ วัดไพรพัฒนา ˆอ.ภูสิงห์ อดีตที่พำนักของ หลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียร มีเมตตาบารมีจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขาร สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ä9 ณ ร้านอาหาร อิ่มท้องแล้วนำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

23.00 น.     Vโปรแกรมพิเศษสุดสำหรับทริปนี้V ธรรมจารีนำท่านทำกิจกรรมดีๆ ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คือการ “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” การสวดมนต์ภาวนาถือเป็นสิ่งมงคล เมื่อจิตสงบจะสะอาด

และสว่าง เกิดปัญญานำไปสู่ชีวิตที่สันติสุข การเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลและการเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่ ณ วัดบูรพาราม ‰ วัดเก่าแก่คู่เมืองสุรินทร์ มีอายุกว่า 200 ปีแล้ว สร้างโดยเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก ภายในวัดบูรพารามมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย 01.30 น.ของวันปีใหม่นำท่านกลับสู่ที่พัก

 

วันที่ 4          เพ-ลา เพลิน บุรีรัมย์  – กรุงเทพฯ                                                                                                    พุธที่ 1 มกราคม 2563

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ä10

จากนั้น        เดินทางสู่ เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ด้วย เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมสุดตื่นเต้นและชื่นชมอุทยานไม้ดอก ทั้ง 7 อาคาร ที่ถูกใช้เป็นที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกนานาสายพันธุ์ให้ได้ชม และที่อุทยานไม้ดอกแห่งนี้ ยังถือว่าเป็น อุทยานไม้ดอกแห่งแรกในอีสานใต้ อีกด้วย

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä 11 ณ ร้านอาหาร

18.00 น.     J อิสระให้ท่านเลือกซื้อ เลือกรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย J

21.00 น.     ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ (แล้วแต่สภาพการจราจร)

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

รวม รถโค้ช,ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 )

       ค่าอาหาร 11 มื้อ,ค่าเข้าชมสถานที่

       รถท้องถิ่น, กิจกรรมฐาน+บายศรีสู่ขวัญ

       มัคคุเทศก์เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

       ประกันหมู่อุบัติเหตุการเดินทาง 1 ล้านบาท

 

ท่านละ

 

7,999

 

5,999

 

2,000

ติดต่อประสานงานลักษณ์ชนก(ตูน)  โทร. 02 5911060  ,081-9936841

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยืนยันที่พัก จำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามข้อตกลง (ต่ำกว่า 25 ท่านใช้รถตู้) ภัยทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการจอง-การยกเลิก-การชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ชำระค่าทัวร์ 50%ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 29 -15 วัน คิดค่าธรรมเนียม 50% จากราคาทั้งหมด

3.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 0-14 วัน หรือไม่เดินทาง

  คิดค่าธรรมเนียม 100% จากราคาทั้งหมด

 

ธ.กสิกรไทย / บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 058-2-11857-6

 

ธ.ไทยพาณิชย์ /บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 319-2-86480-5

view