สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_นครนายก สูดอากาศบริสุทธิ์ ปลายฝนต้นหนาว

DMT_นครนายก สูดอากาศบริสุทธิ์ ปลายฝนต้นหนาว

      กำหนดการเดินทาง :วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1          ทุ่งบัวแดง-อุโมงค์ไผ่-อุทยานพิฆเนศ-พุทธอุทยานฯ-สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย-ตลาดเท่งเถิดเทิง                                           (วันเสาร์)

 

07.00 น.      ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถใหม่ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬ บริการอาหารเช้า ä1 (ปิกนิก) ผลไม้

09.00 น.      เดินทางถึง ทุ่งบัวแดงบ้านนา จ.นครนายก บานสะพรั่งรับลมหนาว ใครอยากชมบัวแดงสวยๆ ช่วงนี้รีบไปกันได้เลย ถือเป็น Unseen แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพ ยลโฉมทุ่งบัวแดงที่พร้อมใจกันออกดอกเป็นสีชมพูสวยหวานไปทั่วบึงน้ำขนาดประมาณ 10 ไร่ โดยมีสะพานไม้เล็กๆ ยื่นเข้าไปถึงกลางบึง สามารถใช้บริการเรือพาย พายเรือเล่นและสัมผัสกับดอกบัวแดงแบบใกล้ชิด

10.00 น.      เดินทางถึง วัดจุฬาภรณ์วนาราม อ.บ้านนา บริเวณด้านหน้าวัดจะมี Unseen ซุ้มอุโมงค์ต้นไผ่ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เอียงตัวเข้าหากันทอดยาวหลายเมตรเป็นภาพความประทับใจ หลังจากถ่ายภาพแล้วอย่าลืมแวะไปทำบุญกันตามจิตศรัทธา

11.30 น.      บริการอาหารกลางวัน  ä2 ร้านอาหารดีดี ไก่ย่าง หน้าโรงเรียนนายร้อย จปร.

ภาคบ่าย      เข้าชม อุทยานพระพิฆเนศ ภายในอุทยานมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ 2 ปาง ตั้งอยู่ใกล้กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาประชาชน นอกจากจะมี พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุด ยังมี พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปาง รูปปั้นฤาษีลิงดำ ปางต่างๆ พระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ ให้เราได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

15.00 น.      นำท่านชม พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ที่นี่ท่านจะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่า เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรอบมีพระพุทธรูปขนาดเล็กอีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวก แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล

16.00 น.      แดดร่มลมตก..นำท่านเดินเที่ยวบน สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย เป็นภาพสะพานไม้ไผ่รูปตัวเอส ทอดยาวผ่านทุ่งนาที่เขียวขจีประมาณ 2 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียวและทิวเขาน้อยใหญ่รูปทรงแปลกตา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของนครนายกที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

17.00 น.     เข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูเขางาม / โรงแรมภูสักธาร หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยสักหนึ่งเพลิน จากนั้นพร้อมกันอีกครั้งที่ล๊อบบี้

18.30 น      Jตั้งใจพาท่านมาที่แห่งนี้ ตลาดเท่งเถิดเทิง อีกหนึ่งธุรกิจของตลกชื่อดังแห่งรายการชิงร้อยชิงล้าน มีสินค้าหลากหลายให้เพลิดเพลิน โซนของกินมีทั้งอาหารคาว-หวาน ขนมจีนชื่อดังให้เราได้เลือกฝากท้อง (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมตลาด)

 

วันที่ 2          เขื่อนขุนด่าน - ฟาร์มแกะ - วัดหลวงพ่อปากแดง - สวนป้าอินทร์ คลอง15 -กรุงเทพฯ                                             (วันอาทิตย์)

หลังบริการอาหารเช้าä3 นัดหมายเวลาเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

นำท่านขึ้นชม เขื่อนขุนด่านปราการชล  เขื่อนคอนกรีตอัดบดที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริขององค์รัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้งและควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมโดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม นั่งรถราง ชมวิวสันเขื่อนที่มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนเที่ยวชม

10.30 น. เดินทางไปชม ฟาร์มแกะนครนายก บรรยากาศภายในฟาร์มตกแต่งสวนสวยสไตล์อังกฤษ สวยงาม ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย พลาดไม่ได้กับมุมร้านกาแฟหรูหราดั่งเทพนิยาย ชมและให้อาหารน้องแกะน่ารักๆ

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน ä4 ร้านอาหารมีนา วิลล่า

13.00 น.        เดินทางเข้าสู่ วัดพราหม์มณี นักเสี่ยงโชคจะรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีเพราะมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธา ชื่อว่า หลวงพ่อปากแดง ที่ปากของท่านมีสีแดงสดเหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ แต่ชาวบ้านยืนยันว่าเห็นปากท่านแดงแบบ

นี้มาตั้งแต่แรก ด้านทางเข้าวัดจะมี ตลาดโรงเกลือ 2 ซึ่งเป็นสินค้าแบบเดียวกับที่ ตลาดอรัญประเทศ สระแก้ว ให้ท่านช้อปปิ้ง

15.00 น.   ปิดท้ายทริปนี้ที่ ร้านกาแฟสวนป้าอินทร์ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15

อ.องครักษ์ เป็นร้านกาแฟในบรรยากาศของสวนสวยและริมน้ำ แวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวนานาชนิดแสนร่มรื่น ร้านนี้เป็นทั้งร้านต้นไม้ ร้านกาแฟและเบเกอรี่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ใครที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ไม่ควรพลาด….

16.30 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 18.30 น. “..เ ที่ ย ว©ไ ท ย©เ ท่..

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

 

รวม ค่ารถตู้, รถราง ,ค่าเข้าชมสถานที่,ค่าอาหาร 4 มื้อ

ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1 ล้าน / 5 แสน (ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

3,300

2,550

750

 

view