สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_บั้งไฟพญานาค62

DMT_บั้งไฟพญานาค62

ตื่นตา 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่ครั้งหนึ่งเราควรไปสัมผัส.. “วัดป่าภูก้อน”

ศาสนสถาปัตย์ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา แฝงไปด้วยความงดงามแห่งพุทธศิลป์

ตื่นตา “หินสามวาฬ” Unseen ที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมของจังหวัดที่ 77...บึงกาฬ

 

กำหนดเดินทาง : วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ)

 

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี                                         วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

06.00 น.   รถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางจาก..............จุดนัดหมาย บริการอาหารเช้า(ปิกนิก) (ä1) ผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (ä2)  ร้านอาหารบัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อิ่มท้องแล้วมุ่งหน้าสู่ อุดรธานี

ภาคบ่าย    เข้าสักการะ ศาลเจ้าปู่ย่า กราบไหว้ขอพรเจ้าปู่เจ้าย่า ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขอสิ่งใดมักสมปรารถนาตามที่ขออยู่เสมอ และบริเวณใกล้กันนั้น นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน บรรยากาศเหมือนจำลองเมืองจีนโบราณมาไว้ที่อุดร ชม สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อันได้แก่ ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ ประทัดจีน หงส์ฟู่ บีโกเนีย โป๊ยเซียน พุด เทียนหอมที่รายล้อมสระบัว

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (ä3)  ณ ร้านอาหารวีที แหนมเนือง

จากนั้น     นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2    วัดป่าภูก้อน –สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ –มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค              วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

 

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม (ä4)

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี (100 กม. ประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.00       เปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นชม วัดป่าภูก้อน วัดที่สร้างขึ้นถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ยังได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์และพระบรมรูปหล่อองค์รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐานภายในองค์พระมหาเจดีย์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธรูปหินอ่อนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในโล แกะสลักจากหินอ่อนขาว ไวท์คาร์ราร่าจากอิตาลี สมควรแก่เวลาเดินทางลัดเลาริมโขงสู่หนองคาย

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (ä5) ณ ร้านอาหาร

ภาคบ่าย    ขึ้นชม สกายวอล์คพื้นกระจกใสวัดผาตากเสื้อ “อัศจรรย์เกล็ดพญานาคริมโขง”

อ.สังคม จ.หนองคาย ภายในวัดเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้ำลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขงจะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน

              "สกายวอร์ค" วัดผาตากเสื้อเป็นจุดชมวิวพื้นกระจกใส เป็นรูปเกือกม้าที่ยื่นออกจากหน้าผา ชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย มีหมอกปกคลุมในช่วงฤดูฝน

14.00 น.   เลียบเลาะฝั่งโขงสู่ อ.โพนพิสัย-อ.รัตนวาปี เพื่อรอชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ มหัศจรรย์ลุ่มแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา) เป็นลูกไฟมีสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคที่เมืองบาดาล เชิญท่านชมปรากฏการณ์ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ริมฝั่งโขง

บริการอาหารค่ำ (ä6) มื้อนี้เป็นอาหารกล่อง(ปิกนิก) เพื่อสะดวกในการรอชม

22.00 น.    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักคืนนี้ ณ โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ในตัวเมืองหนองคาย

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ดึกหน่อยนะครับ!!!!

 

วันที่ 3    วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ หนองคาย – หินสามวาฬ บึงกาฬ                        วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ä7)

09.00 น.    นำท่านสู่ วัดโพธิ์ชัย สักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่พุทธศาสนิกชนนับถือทั้งชาวไทย-ชาวลาว ภายในวัดยังมีชิ้นส่วนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนของพญานาคให้ท่านได้ชมอีกด้วย

จากนั้น      ไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกริมฝั่งโขง ตลาดท่าเสด็จ ชมทัศนียภาพริมลำน้ำโขง

J อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการชมสถานที่นะครับ J

ภาคบ่าย    เดินทางสู่ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย ...บึงกาฬ นำท่านชม หินสามวาฬ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่กำลังอยู่ในกระแสท่องเที่ยวขณะนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ในบริเวณพื้นที่ป่าภูสิงห์ จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ มีรูปทรงแปลกๆ และทำให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกับการได้จิตนาการ ว่าโขดหินขนาดใหญ่เหมือนกับเรากำลังยืนอยู่ในดงยักษ์หินขนาดใหญ่ ทั้ง หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับหิน ขนาดใหญ่ มองดูคล้าย วาฬ ติดหน้าผาสูงชัน รวม 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก มองจากมุมสูง จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำตามกันมา จะสามารถมองชมวิว แบบ 360 องศา

17.00 น.   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมเดอะวัน บริการอาหารค่ำ(ä 8) ณ โรงแรมที่พัก อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4    บึงกาฬ – กรุงเทพฯ                                                                      วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ä9)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (ä10) ณ ร้านอาหารในเมืองกาฬสินธุ์

18.00 น.   อิสระอาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัยในเมืองนครราชสีมา

22.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ....ด้วยความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการท่านละ

 

 

เด็ก ท่านละ

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,990

5,990

2,000

 

อัตรานี้รวม      þ ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน/ อุดรธานี 1คืน,หนองคาย 1 คืน ,บึงกาฬ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

                        þ ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมการเดินทาง

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                        þ ค่าที่นั่งชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “มหัศจรรย์ลุ่มแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาค

                        þ ค่าอาหาร 10 มื้อตามรายการ  พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) ตลอดการเดินทาง

                        þ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

                        þ ประกันหมู่อุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (ตามเงื่อนไขของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

 

อัตรานี้ไม่รวม    ý ค่าทิป เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

                        ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน   

ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

                        ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เป็นต้น

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยืนยันที่พัก จำนวนผู้เดินทาง (ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้) เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการจอง-การยกเลิก-การชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ชำระค่าทัวร์ 50%ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในวันจอง

1.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 29 -15 วัน

   คิดค่าธรรมเนียม 50% จากราคาทั้งหมด

3.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 0-14 วัน หรือไม่เดินทาง

  คิดค่าธรรมเนียม 100% จากราคาทั้งหมด

 

ธ.กสิกรไทย / บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 058-2-11857-6

 

 

ธ.ไทยพาณิชย์ /บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 319-2-86480-5

view