สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ออสเตรเลีย สีสันแห่งซีกโลกใต้ ซิดนี่ย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น

ออสเตรเลีย สีสันแห่งซีกโลกใต้ ซิดนี่ย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น

ซิดนีย์              ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ เคียงคู่กับ สะพานฮาร์เบอร์

ชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ มรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของซิดนีย์

ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียKoala Park Sanctury

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่

เขาสามอนงค์ ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น

แคนเบอร์ร่า เที่ยวเทศกาลดอกไม้ ที่แคนเบอร์รา

เมลเบิร์น        เมืองแห่งความร่มรื่นท่ามกลางสวนสาธารณะมากมาย ชม กระท่อมกัปตันคุ๊ก ผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Fitzroy อันร่มรื่น

                          ชื่นชมความน่ารักของ ขบวนนกเพนกวินพาเหรด ตามธรรมชาติที่เกาะฟิลลิป

                          พิเศษ เมนูกุ้งมังกร เสริฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

                          นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

 

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

18 ก.ย.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซิดนีย์

TG475

19.20

07.20+1

22 ก.ย.

แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น

QF853

10.00

11.10

24 ก.ย.

เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

TG466

15.15

21.45

โรงแรม (5 คืน)

วันที่

เส้นทาง

พักเมือง

โรงแรม

จำนวน(คืน)

19 ก.ย.

ซิดนีย์

ซิดนีย์

HOLIDAY INN DARLING HARBOUR, SYDNEY

2

20 ก.ย.

ซิดนีย์-อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่นท์

21 ก.ย.

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า

แคนเบอร์ร่า

NOVOTEL , CANBERRA

1

22 ก.ย.

แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น

เมลเบิร์น

MERCURE WELCOME

2

23 ก.ย.

เมลเบิร์น

24 ก.ย.

เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ

X

X

X

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 18-24 กันยายน 2562

 

เดินทางวันที่ 18-24 กันยายน 2562

วันแรก      กรุงเทพฯ–ซิดนีย์                                                                                  วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

16:00             คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระ ใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินไทยผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

19:20.                  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง     กรุงเทพฯ–ซิดนีย์                                                                         วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

07:20        เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริษัทฯจัดรถรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเวลล์

08:00          นำท่านชมเมืองซิดนีย์ เดินทางสู่ หาดบอนได (BONDI BEACH) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชอบมาอาบแดดท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ชมย่าน Double Bay และ Rose Bay ชมบ้านเรือนของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ผ่านชมสะพานฮาร์เบอร์ ย่าน THE ROCK จุดกำเนิดของซิดนีย์ ผ่านชมย่านการค้า มาร์ตินเพลส

11:00        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14:15        นำท่าน ล่องเรือ CAPTAIN COOK พร้อม ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมทัศนียภาพของ       โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

ชมและถ่ายรูปกับ OPERA HOUSE สัญลักษณ์ของซิดนีย์

 

18:00        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์สำหรับวันจันทร์ – พฤหัส เท่านั้น)

พร้อมชมสีสันของซิดนีย์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอาล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ

               นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN DARLING HARBOUR , SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ซิดนีย์-“วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN”-ซิดนีย์                       วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

07:00        ä  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        เดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง ของประเทศออสเตรเลีย KOALA PARK

สัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ จิงโจ้ วอมแบท วัลลาปี้ และถ่ายรูปคู่กับหมีโคอาล่า เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติ สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย

11:00        ä รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว สไตล์ออสซี่

ภาคบ่าย     นำท่านเดินทางเดินทางต่อสู่ วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN หรือหุบเขาสีน้ำเงิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง

ถึง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA

จากนั้น       ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น เดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นั่งรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน

 

จากนั้น       ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

จากนั้น       เดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ

19:00        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN DARLING HARBOUR , SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า                                                                                                     วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

07:00        ä รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00             เดินทางสู่ “กรุงแคนเบอร์ร่า” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ถึง กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

11:00          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่งานเทศกาลดอกไม้ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแคนเบอร์ร่า “Floriade Festival” เสน่ห์แห่งดอกไม้ที่คุณจะหลงรัก ดอกไม้บานสะพรั่งทั่วเมืองแคนเบอร่า คุณจะได้พบกับดอกไม้หลากหลายชนิดบนเนื้อที่ 8,000 ตารางเมตร ซึ่งไม่ใช่แค่การโชว์ดอกไม้สวยๆ เท่านั้น ยังมีหลายอย่างให้ชม มีทั้งความบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งดนตรี วัฒนธรรม อาหารและไวน์ มีการสาธิตการทำสวน สินค้าจำหน่ายมากมาย

 

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง ไปชมเมืองแคนเบอร์ร่า น้ำพุกัปตันคุ้กในทะเลสาบเบอร์ลีย์กริฟฟิน แล้วชมความงามสง่าของตึกรัฐสภาใหม่ ชม AUSTRALIAN WAR MEMORIAL อนุสาวรีย์ทหารซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามโลก ผ่านชมย่านสถานฑูต

18:00        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

               นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Novotel Canberra

วันที่ห้า      แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น                                                                   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

07:00        ä รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองแคนเบอร่า

10:00        ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบิน แควนตัส ออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ QF853

11:10        ถึงเมืองเมลเบิร์น เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City บริษัทฯจัดรถรับท่านนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

13:00             ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       เดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ โคอาล่า แมวน้ำ และนกเพนกวินที่ เกาะฟิลลิป Phillip Island Nature Park ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้ และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง ชมเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านเพนกวิน พันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารักพากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รัง

18:00        ä รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มรสชิม กุ้งมังกร ( LOBSTER ) ของออสเตรเลีย เสริฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อันเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

จากนั้น       เดินทางกลับสู่เมลเบิร์น

21:00        เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันที่หก      เมลเบิร์น                                                                                       วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

07:00        ä รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        นำท่านเดินทางสู่ เมืองดันนีดอง MOUNT DANDENONG เพื่อเดินทางสู่สถานีรถจักรไอน้ำโบราณ ป่าเชอร์บลูค ที่สวยงามปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ที่มีอายุกว่าร้อยปี “Tall Ash Tree” เป็นต้นไม้สูงและตรงมาก MOUNT DANDENONG เป็นที่อาศัยของนกแก้วหลายสี ทั้งนกแก้วสีแดง สีเขียว สีของนกแก้วจะผลัดไปตามวัยของมัน นกแก้วที่นี่เชื่องมาก หากท่านนำอาหารนกวางไว้ที่มือ นกแก้วจะบินมาทานอาหารที่มือของท่าน

จากนั้น       นำท่าน นั่งรถไฟไอน้ำแบบโบราณ PUFFING BILLY STEAM TRAIN ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ในการท่องเที่ยว นำท่านนั่งรถไฟไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

12:00             ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ภาคบ่าย     เดินทางกลับเข้าสู่เมลเบิร์น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้เวลาตามนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

 

18:00        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20:00        เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด     เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ                                                                       วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

07:00        ä รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารขอโรงแรมที่พัก

08:00        ชมเมือง เมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย นำท่านชม กระท่อมของกัปตันคุ๊ก Captain Cottage (ชมด้านนอก)วีรบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่สุดในเมือง ผ่านย่านธุรกิจการค้าถนนเบิร์ก ชม TRAM CAR หรือรถราง วิ่งผ่านตัวเมืองอย่างเป็นระเบียบ ผ่านชม MELBOURNE CENTER อาคารกระจก 20 ชั้น รูปกรวยที่สร้างครอบหอคอยเก่าแก่กว่าร้อยปี

11:00         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

12:30        เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15:15        ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466

21:45        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากการเดินทาง

 


ค่าบริการผู้เดินทาง

ท่านละบาท

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

79,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

12,000

อัตรานี้รวม                      þ ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับตามรายการ (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 30 ก.ก.)

                        þ ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ / แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20ก.ก.)

                        þ  ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

þ ค่าที่พักตามรายการ

þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบหมู่คณะท่านละ 4,900 บาท

þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามรายการ

þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                        þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                        (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

                        þ ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

                                      þ ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ (ทิปคนขับรถวันละ 2$AUD รวม 6 วัน ท่านละ 12$AUD)

                                      þ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม         ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

                                      ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                                      ý ค่าทิปไกด์ไทย

                                      ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

                                      ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

       ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

การจองและการชำระเงิน  4มัดจำท่านละ 30,000 บาท ในวันจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

                                           4ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

จองเพื่อร่วมเดินทาง Ø ธรรมจารี ทัวร์ ' 02 5911060   Ø เสาวลักษณ์ (ปุ๊) È 0895401659

                               Ø บำนาญ(ต่อง) È 0624568693

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

.การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 1 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด
 7. 7.    หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติ พร้อมตราประทับบริษัท(ถ้ามี)
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  - สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา - สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • กรณีเป็นแม่บ้าน-ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)
 1. 8.    หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) โปรดเตรียมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร  หรือ
 • สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตัวจริง อับเดต ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอคืนระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะคืนมาพร้อมเล่มพาสปอร์ตเท่านั้น – ฉะนั้นแนะนำให้ขอ Statements จากธนาคารจะสะดวกมากกว่า)

 

 1. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก
 • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
 1. 10.  หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์
 •  กรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์ หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนออสเตรเลียและไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน

11. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 75 ปีขึ้นไป จะต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (ซื้อจากบริษัทประกันภัย / ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) ส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ เพื่อทำการยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตไปก่อน จากนั้นทางสถานทูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมา(โดยส่งไปที่อีเมลล์ ที่ท่านให้ไว้) เพื่อให้ท่านปริ้นแบบฟอร์ม นั้น นำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ตามที่ทางสถานทูตกำหนดเท่านั้น และในบางกรณี ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ

 1. 12.     ทางสถานทูตออสเตรเลีย ได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ไบโอเมตตริกซ์ ของผู้เดินทางทุกท่าน ฉะนั้นหลังจากได้รับการนัดหมายการยื่นวีซ่าจากทางสถานทูตแล้ว ท่านต้องมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตัวเองเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ

 

หมายเหตุ : สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีนใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 30 วันทำการ

 

เอกสารการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียสำหรับหนังสือเดินทางไทย

ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 20-25  วันทำการ

 

view