สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_ถวายเทียนพรรษา 62(รอบสั้น)

DMT_ถวายเทียนพรรษา 62(รอบสั้น)

          ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

          เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท   ‚ ผ้าอาบน้ำฝน ผืนละ 120 บาท

  ƒ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดละ 200 บาท „ ชุดสังฆทานหนังสือนักธรรม ชุดละ 400 บาท

แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้ที่ ตู น กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่าน

กำหนดการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

07.00 น.     เดินทางจาก ¬ ปั้มคาลเท็กซ์ ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม มุ่งหน้าสู่..สมุทรสงคราม

09.00.น.     เริ่มงานบุญวัดแรกที่ Œวัดสวนแก้วอุทยาน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ที่มีชื่อเช่นนี้เพราะบริเวณวัดเป็นสวนร่มรื่นมากเปรียบดั่งอุทยาน ณ วัดแห่งนี้ ชาวธรรมจารีจะรวบรวมปัจจัยกองผ้าป่าพิเศษ ร่วมสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอเรียนเชิญทุกท่านทำบุญร่วมกันนะครับ

                 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน - ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 1

10.30 น.     วัดที่ วัดตะโหนดราย ต.บางกระบือ อ.บางคนที สักการะพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแดงลงรักปิดทองปางมารวิชัย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 2

11.30 น.     บริการอาหารกลางวัน ä2ณ ลานอเนกประสงค์วัดตะโหนดราย อิ่มท้องแล้วค่อยเดินทางต่อ

13.00 น.     วัดที่ Žวัดบางแคน้อย ต.แควอ้อม อ.อัมพวา อุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในเมืองไทย ริมแม่น้ำแม่กลอง ผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สัก แกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลักจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้ นับเป็นอุโบสถที่มีความงดงามยิ่งนัก

                 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 3

15.00 น.   วัดที่ วัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.เมือง วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี พระอุโบสถไม้ประกอบไปด้วยซุ้มเสมาทรงกูบและเจดีย์รายที่มีทั้งทรงปรางค์ ทรงเครื่อง และเจดีย์ทรงเครื่องแบบพื้นเมืองที่ดัดแปลงจากเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากราบสรีระร่างที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของ พระครูสมุทรมงคล (หลวงปู่สาย สุมงฺคโล เอี่ยมสะอาด) อดีตเจ้าอาวาส นอกจากนี้ก็ยังมี ศาลเจ้าแม่ประดู่

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 4

16.00 น.   ปิดท้ายงานบุญที่ ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ตลาดริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย บรรยากาศสบายๆ โดยจะมีเสียงตามสายของชาวชุมชน เลือกชิม เลือกซื้ออาหารเย็นไปทานบนรถระหว่างที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่านจะรู้สึกว่าได้ย้อนกลับไปสู่อดีตอีกครั้งกับชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำ วิถีชีวิตที่ยึดสายน้ำเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต สมควรเวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.30 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “ท่องเที่ยววิถีไทย อิ่มบุญ อิ่มใจ อุดหนุนไทยด้วยกัน”

ค่าบริการ

1,200

รวม    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ , ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง,

         ค่าเข้าชมสถานที่,     มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก,

         ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ 5 แสนบาท (ตามเงื่อนไขไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช  (สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

 

view