สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_จันทบุรี+ระยอง ต ะ ลุ ย ส ว น ช ว น ล่ อ ง แ พ ดู เ ห ยี่ ย ว แ ด ง

DMT_จันทบุรี+ระยอง ต ะ ลุ ย ส ว น ช ว น ล่ อ ง แ พ ดู เ ห ยี่ ย ว แ ด ง

 

ต ะ ลุ  ย  ส  ว  น  ช  ว  น  ล่  อ  ง  แ  พ  ดู  เ  ห  ยี่  ย  ว  แ  ด  ง

ทุกปีในช่วง มิ.ย.-ก.ค.เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ที่ใครๆ ก็ต่างรอคอย

เราจึงไม่พลาดที่จะนำท่านไปเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับผลไม้หลากหลายชนิด

อีกทั้งยังพาชมความงามของแหล่งท่องเที่ยว สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง ป่าโกงกาง

กำหนดการเดินทาง :รอบที่ วันที่ 22-23 มิถุนายน / รอบที่‚ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562

 

วันที่ 1          วิวเนินนางพญา – โบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู - ล่องแพ ชมเหยี่ยว ปาร์ตี้ Seafood               วันเสาร์

 

07.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

10.30 น.     นำท่านขึ้นชม จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก...เนินนางพญา บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง สามารถมองวิวแบบหน้าผาริมทะเลและชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาจนกลายเป็นภาพติดตาของนักท่องเที่ยวกันไปแล้ว

11.15 น.     นำท่านเดินทางไปชม โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สุดอลังการ!! โดดเด่นวิจิตรตระการตาทนน้ำเค็มแถมยังกันสนิม มีที่นี่ที่เดียว วัดปากน้ำแขมหนู เป็นจุดดึง  ดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายรูป สวยงามมากจริงๆ ถ่ายรูปมาสวยทุกมุม

12.30 น.     เดินทางเข้าสู่ พาเพลิน โฮมสเตย์ จันทบุรี แหลมสิงห์ บริการอาหารกลางวัน ä2

จากนั้น        พักผ่อนตามอัธยาศัย ในโฮมสเตย์แห่งนี้มีเครื่องเล่นทางน้ำให้ท่านได้สนุกสนานมากมาย รวมตัวกันอีกทีเพื่อทำ กิจกรรมไฮไลท์ของทริปนี้ คือ การล่องแพเปียก ที่ผูกติดกับเรือ ล่องชมธรรมชาติ กินลมชมวิว เพื่อนำท่านไปชม เหยี่ยวแดง จำนวนนับร้อยตัวที่ร่อนวนบนฟ้าโบยบินให้ชมอย่างใกล้ชิด เป็นอีกเสน่ห์ที่น่าประทับใจ สองฝั่งคลองมีป่าโกงกางอันสมบูรณ์

18.30 น.     อิ่มไม่อั้นกับ Sea food สดๆใหม่ๆ ไม่อั้นยันเที่ยงคืน ä3

 

วันที่ 2      อ่าวคุ้งกระเบน - สวนผลไม้สุภัทราแลนด์ – วัดละหารไร่ - กรุงเทพฯ                                            วันอาทิตย์

07.00 น      บริการอาหารเช้า ในห้องอาหารของโฮมสเตย์ ä4

09.00 น น.  นำท่านเข้าสู่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” หนึ่งในโครงการพระราชดำริ นำชมการปลูกป่าชายเลน ด้วยสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ท่านจะรู้ซึ้งถึงการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ดั่งคำที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำ ภายในบริเวณศูนย์ฯ

10.30 น.     เดินทางสู่ สวนสุภัทราแลนด์ นำพาท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมสวนผลไม้ บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่ เนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างน่าสนใจ สามารถชิมผลไม้สดๆจากต้น เป็นประสบการณ์ความสุข ความเพลิดเพลินในอาณาจักรผลไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

14.30 น.     เดินทางถึง วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  เมื่อมาระยองจะต้องมาสักการะ หลวงปู่ทิม อิสริโก เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียง คุณงามความดี และพระบารมีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

18.30 น.     เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง.........โดยสวัสดิภาพ เที่ยว เท่ๆ เก๋ๆ ไทยแลนด์

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

( 5 - 12 ปี)

 

รวม รถโค้ช(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้) ,ค่าเข้าชมสถานที่,อาหาร 4  มื้อ

       ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 3/4/5/6 และ 11 ท่าน ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

       ค่ากิจกรรมล่องแพเปียก ,ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ท่านละ

4,300

3,400

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้) เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

view