สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_ระยอง-จันทบุรี

DMT_ระยอง-จันทบุรี

 

ต ะ ลุ  ย  ส  ว  น  ช  ว  น  ล่  อ  ง  แ  พ  ดู  เ  ห  ยี่  ย  ว  แ  ด  ง

ทุกปีในช่วง มิ.ย.-ก.ค.เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ที่ใครๆ ก็ต่างรอคอย

เราจึงไม่พลาดที่จะนำท่านไปเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับผลไม้หลากหลายชนิด

อีกทั้งยังพาชมความงามของแหล่งท่องเที่ยว สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง ป่าโกงกาง

กำหนดการเดินทาง :รอบที่ วันที่ 22-23 มิถุนายน / รอบที่‚ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562

 

วันที่ 1          วัดละหารไร่–สวนผลไม้สุภัทราแลนด์–ล่องแพ ชมเหยี่ยว รัตนะบุรีโฮมสเตย์ จันทบุรี                     วันเสาร์

 

07.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

10.00 น.     เดินทางถึง วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  เมื่อมาระยองจะต้องมาสักการะ หลวงปู่ทิม อิสริโก เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียง คุณงามความดี และพระบารมีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

11.00 น.     เดินทางสู่ สวนสุภัทราแลนด์ นำพาท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมสวนผลไม้ บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่ เนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างน่าสนใจ สามารถชิมผลไม้สดๆจากต้น เป็นประสบการณ์ความสุข ความเพลิดเพลินในอาณาจักรผลไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

16.00 น.     เดินทางเข้าสู่ รัตนะบุรี โฮมสเตย์&รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ “เมืองไม้แห่งแรกที่สร้างจากจินตนาการจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมเมืองจันทบูร"

รวมตัวกันอีกที เพื่อทำ กิจกรรมไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ คือ การล่องแพเปียก ที่ผูกติดกับเรือ ล่องชมธรรมชาติ กินลมชมวิว เพื่อนำท่านไปชม เหยี่ยวแดง จำนวนนับร้อยตัวที่ร่อนวนบนฟ้าเปิดโปร่งโบยบินให้ชมอย่างใกล้ชิด เป็นอีกเสน่ห์ที่น่าประทับใจ สองฝั่งคลองมีป่าโกงกางอันสมบูรณ์  สมควรแก่เวลากลับที่พัก

18.00 น.     อิ่มอร่อยกับเมนู Sea food ä2 เติมไม่อั้น อิ่มท้องแล้วพักผ่อนให้เต็มที่ตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2      โบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนู–อ่าวคุ้งกระเบน-วิวเนินนางพญา-กรุงเทพฯ                                วันอาทิตย์

07.00 น      บริการอาหารเช้า ในห้องอาหารของโรงแรม ä3

08.30 น.     นำท่านเดินทางออกจากที่พัก ไปชม โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สุดอลังการ!! โดดเด่นวิจิตรตระการตาทนน้ำเค็มแถมยังกันสนิม มีที่นี่ที่เดียว วัดปากน้ำแขมหนู เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายรูป สวยงามมากจริงๆ ถ่ายรูปมาสวยทุกมุม

10.30 น.     นำท่านเข้าสู่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” หนึ่งในโครงการพระราชดำริ นำชมการปลูกป่าชายเลน ด้วยสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ท่านจะรู้ซึ้งถึงการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ดั่งคำที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำ ภายในบริเวณศูนย์ฯ

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ä4

13.30 น.     นำท่านขึ้นชม จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก...เนินนางพญา บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง สามารถมองวิวแบบหน้าผาริมทะเลและชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาจนกลายเป็นภาพติดตาของนักท่องเที่ยวกันไปแล้ว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

18.30 น.     เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง.........โดยสวัสดิภาพ เที่ยว เท่ๆ เก๋ๆ ไทยแลนด์

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

( 5 - 11 ปี)

 

รวม รถโค้ช(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้) ,ค่าเข้าชมสถานที่,อาหาร 4  มื้อ

       ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 3/4/5/6 และ 11 ท่าน ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

       ค่ากิจกรรมล่องแพเปียก ,ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ท่านละ

4,500

3,400

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้) เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

view