สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_003 สุพรรณบุรี

DMT_003 สุพรรณบุรี

 

รอบที่  วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ / รอบที่ ‚ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

07.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

09.00 น.     เดินทางถึง อำเภอสองพี่น้อง นำท่านไปชมบรรยากาศท้องทุ่งริมคลองสองพี่น้อง ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมคือที่มาของ "สุ่มปลายักษ์" เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวิถีคนท้องทุ่งตามแบบ ... สุพั้นสุพรรณ ภายในบริเวณจัดเป็นตลาดน้ำสะพานโค้ง สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่งผักฤบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ ที่สำเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในชุมชน ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือนำอาหาร และสินค้าจากท้องถิ่น มาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ "ตลาดน้ำสะพานโค้ง" สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณ ที่ควรค่ากับการแวะชม

10.30 น.     เดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ อ.เมือง สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้เรื่องข้าวและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีต เพื่อเป็นเกียรติให้ชาวนาทุกคน ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ท่านจะได้พบกับ

-เรือนศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ได้มีการจัดแสดงพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน

-เรือนแม่โพสพ ภายในเรือนจัดแสดงองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อน จัดแสดงชนิดพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในปัจจุบัน

-เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว เป็นเรือนไทยทรงปั้นหยาจำลองรูปแบบให้เหมือนโรงเรียนในสมัยอดีต

-เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต ประกอบด้วย เรือนไทยโบราณหมู่ 4 หลัง จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต

-แปลงนาสาธิต สำหรับสาธิตลักษณะพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิด ผู้สนใจได้มีความรู้ในการตัดสินใจเลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

-หอเตือนภัยชาวนา ใช้สำหรับประกาศเตือนภัยต่างๆ เป็นจุดชมทัศนียภาพได้อย่างงดงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

-ร้านโชห่วย หรือร้านขายของในอดีต เป็นการจำลองรูปแบบร้านค้าในอดีต ให้ทุกท่านรำลึกความหลังได้

ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ เฮียใช้ (คุณพิชัย เจริญธรรมรักษา) ที่ตั้งใจจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำให้พระองค์ท่านมีความสบายพระทัยที่เห็นพสกนิกรของพระองค์ ห่วงใยคอยดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดเวลา

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ

ภาคบ่าย      เดินทางถึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ.อู่ทอง เข้าชมงาน กุมภาสัญญารัก ในระหว่างวันที่1- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในบริเวณงานจะพบกับสวนกุหลาบสายพันธุ์วาเลนไทน์ กว่า 200,000 ดอก จัดรูปแบบสวนสไตล์แวร์ซายน์ ออกดอกสีแดงชูช่อบานสะพรั่งเพื่อต้อนรับกับเทศกาลวันแห่งความรัก ภายในงานจะมีการจัดซุ้มเพื่อการถ่ายภาพ ของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านของดีเมืองสุพรรณบุรี สินค้า OTOP ของชุมชน พรรณไม้ราคาถูกจากสวนเกษตรกรให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ

15.00 น.     นำท่านเข้าชม อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) อ.อู่ทอง พ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร สูงเท่าตึก 6 ชั้น โดยทำพิธีฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษี เมื่อปี พ.ศ. 2555 พระนารอดนั้นถือว่าเป็นครูของฤาษีทั้งปวง เป็นบรมครูที่มีฐานะเป็นทั้งเทพฤาษีผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นทั้งพรหมฤาษีผู้ทรงฌานสมาบัติสูงสุด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ

18.30 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการ

 

1,300

รวม  รถโค้ช(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้) , ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง

       ค่าเข้าชมสถานที่  ,มัคคุเทศก์-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

       ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ 5 แสนบาท (ตามเงื่อนไขไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช  สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

view