สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_004 เชียงราย

DMT_004 เชียงราย

เชียงรายเหนือสุดแดนสยาม ดินแดนที่เป็นที่สุดแห่งความล้ำค่าทางวัฒนธรรมประเพณี มีทัศนียภาพสวยงาม โอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขา สัมผัสความงดงามของหมู่มวลดอกไม้

วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักสถานที่ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-19 มีนาคม 2562

วันที่ 1          กรุงเทพฯ – เชียงราย                                                                                               วันเสาร์

06.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.พิษณุโลกä2

17.00 น.     เดินทางถึง จ.เชียงราย บริการอาหารค่ำ ä3ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม (คืนที่1) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      ดอยตุง – ตลาดชายแดนแม่สาย – ไร่ชาฉุยฟง - วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน                           วันอาทิตย์

หลังบริการอาหารเช้า ä4 เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่น เดินทางสู่ ดอยตุง  นมัสการ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน และยังเป็นปีนักษัตรประจำปี 2562 อีกด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์สดสะพรั่ง ออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน เข้าชม พระตำหนักสมเด็จย่า เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลท์ของสวิส ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักตามกาแล เชิงชาย ชมห้องท้องพระโรง ห้องเครื่อง ห้องบรรทม ฯลฯ ช้อปปิ้งของฝากจากดอยตุงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä5 ร้านสุโขทัย แม่สาย

13.00 น.     เลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่ ตลาดชายแดนแม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดของไทย ตลาดชายแดนไทย-พม่า

จากนั้น        เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ตั้งอยู่ในเทือกเขาดอยนางนอน ลักษณะดูคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว มีส่วนหัว จมูก หน้าอก และลำตัวชัดเจน โดยทางกองอุทยานได้ปรับภูมิทัศน์ภายในขุนน้ำนางนอนเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม หลังปิดมานานตั้งแต่ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คนแล้วเสร็จ โดยจะเปิดเฉพาะ ถ้ำพระ-ขุนน้ำนางนอน แต่ยัง ห้ามเข้าถ้ำหลวง ซี่งบริเวณขุนน้ำนางนอนที่เป็นแหล่งน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลออกมาจากถ้ำ และอยู่ใกล้กับถ้ำหลวงนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย

16.00 น.     เดินทางไปชม ไร่ชาฉุยฟง เป็นกิจการปลูกชาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านหนึ่งมีอ่างเก็บน้ำ มีศาลาทรงจีน จะเห็นภาพป้ายไร่ชาฉุยฟงขนาดใหญ่สีขาว เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก ชิมชา เครื่องดื่มและอาหาร ผลิตภัณฑ์จากใบชาสดเป็นหลัก

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ä6 ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม (คืนที่2) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น                                                     วันจันทร์

07.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ä7 จากนั้นท่านเข้าชม วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามนิมิตอย่างวิจิตรบรรจง พระอุโบสถตกแต่งด้วยลวดลายกระจกแวววาวเป็นเชิงชั้น ประติมากรรมประยุกต์ที่ผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัย ผลงานของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จากนั้น        นำท่านเข้าชม ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่มีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä8 ร้านอาหารภูแล

ภาคบ่าย      นำท่านไปชม มหัศจรรย์มหาเจดีย์ ๙ ชั้น วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก รูปร่างแปลกตาที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ ลักษณะทรงแหลม ๙ ชั้น บันไดทางขึ้นมีมังกรคู่ตั้งตระหง่าน บริเวณรอบเจดีย์มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตรให้สักการะบูชา

จากนั้น        นำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็นอีกหนึ่งวัดสวยที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงราย พระวิหารที่มีศิลปะสวยงามแปลกตา สีน้ำเงินฟ้าเหลือบม่วง โดดเด่นมากๆ สร้างเป็นลวดลายกนกและผสมความดุดันเข้าด้วยกัน สร้างโดยคุณสล่านก ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย สร้างเป็นทิพยสถาน คือเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ร้านอาหาร ä9 จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม (คืนที่ 3) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4      เชียงราย - กรุงเทพฯ                                                                                                วันอังคาร

07.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ä10อำลาเมืองเหนือ

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ร้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ ä11 / บ่ายมุ่งตรงกลับกรุงเทพฯ แวะอิสระอาหารค่ำระหว่างทาง ถึงกรุงเทพฯประมาณ 20.00 น.

 

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

รวม รถโค้ช,รถท้องถิ่น ,ค่าเข้าชมสถานที่,ค่าอาหาร 11 มื้อ

       ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

       ประกันอุบัติเหตุการ 1 ล้านบาท/ 5 แสน (ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

8,200

6,400

1,800

 

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060 ,081-9936841

กสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน 058-2-11857-6

กรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง 193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

view