สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สวดมนต์ข้ามปี 2562 ๑๑ วัดมงคล

สวดมนต์ข้ามปี 2562 ๑๑ วัดมงคล

   สวดมนต์ข้ามปี ร่วมเฉลิมฉลองปีกุนทอง ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒

 

ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน

ธรรมจารีจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเดินทางในครั้งนี้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน จงเจริญไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล เทอญ.

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 ธันวาค 2561- 1 มกราคม 2562 (ไป-กลับโดยรถ)

วันที่ 1          กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์                                                                                                                            วันเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61

06.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ แพภูฟ้าไทย ä2

13.00 น.     นำท่านเข้าสู่ วัดจันทร์ตะวันตก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน บริเวณสะพานสุพรรณกัลยา ภาพแรกคือกำแพงวัดที่สวยงามสะดุดตามากๆ สักการะ พระพุทธเจดีย์สระหลวง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐาน หลวงปู่สุ่น สักการะ หลวงพ่อทองไหลมา นอกจากนั้นยังมี วิหารเทวาลัยพระพิฆเณศ ให้ทุกท่านได้สักการะบูชา

14.00 น.     เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์ นำท่านเอาฤกษ์เอาชัยด้วยการไหว้สักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่หน้าศาลากลาง บริเวณพื้นที่เดียวกัน ยังมี พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวดาบทำมาจากเหล็กน้ำพี้ทั้งเล่ม ส่วนฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย และนอกจากดาบเหล็กน้ำพี้ เขายังจัดแสดงเครื่องรางของขลังที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ด้วย

16.00 น.       นำท่านเข้าชม จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่งมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชม) เป็นอาคารไม้สองชั้น ใต้ถุนยกสูง รูปทรงปั้นหยา ทาสีเขียวอ่อน หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความคลาสสิคที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคสมัย

17.30 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ä3

18.30 น.     นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรมไทยมิตร อุตรดิตถ์ / หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2          อุตรดิตถ์-แพร่                                                                                                                                      วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.61

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ä4

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองลับแล..เมืองแม่ม่าย เมืองแห่งสัจจะวาจา“ห้ามพูดโกหก” ต้นตำนานแห่งนครเร้นลับที่ยึดถือสัจจะวาจายิ่งชีพ ผ่านซุ้มประตูเมืองลับแล ผ่านชม อนุสาวรีย์ตำนานแม่ม่าย ผู้เสียสละความรักเพื่อรักษาสัจจะวาจา

จากนั้น        นำท่านสู่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สะดุดตากับวิหารด้านหน้าที่มีหลังคาสีน้ำเงินสวยงาม ซ้อนกันสามชั้น สไตล์ล้านนา ด้านในมี หลวงพ่อประธานเฒ่า มีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดอย่างวิจิตรบรรจง ถัดไปด้านหลังวัดเป็น พระบรมธาตุทุ่งยั้ง ออกมาด้านข้างกำแพงวัด จะเห็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน มีเหล่าสาวกที่มาชุมนุมกันในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั่งอยู่ล้อมรอบ

09.30 น      นำท่านสู่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญคู่เมืองอุตรดิตถ์ มีลักษณะเป็นศิลาแลง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยประดับกลีบดอกบัวรอบฐาน มีพระมณฑปครอบทับทั้งสี่ด้าน ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ พระพุทธรูปเสี่ยงทาย มีทั้งหมด 5 องค์ด้วยกัน แต่ละองค์จะมีความหมายต่างๆ อยากขอพรเรื่องอะไร ก็ให้ใช้สองมือยกพระพุทธรูปองค์นั้น

10.30 น      นำท่านชม Unseen ภาพสะท้อนกลับหัว ภายในอุโบสถของ วัดท้องลับแล มีปรากฏการณ์แปลก จะเป็นอย่างไรติดตามไปชมกัน มีทันตแพทย์ชาวเชียงใหม่ ได้เดินทางมาพิสูจน์ปรากฏการณ์ชวนพิศวงนี้ จนเกิดศรัทธาและสร้างเจดีย์แก้วด้านข้างพระอุโบสถ เพื่อจะได้เห็นภาพกลับหัวที่สวยงามยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็น Unseen ของที่นี่เลยก็ว่าได้

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ม่อนลับแล ä5 ใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองหายากให้ลองมาชม พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวนลับแล ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ ม่อนลับแล ที่นี่มีทั้งผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซื่นตีนจก จากฝืมือการทออย่างปราณีตงดงามของชาวลับแล มีหลายสีสันให้เลือก รวมไปถึงเสื้อผ้าพื้นเมืองต่างๆ ผ้าพันคอ หรือย่ามสะพายก็มีเช่นกัน

 

13.30 น.     เดินทางสู่ เมืองแพร่ นำท่านเข้าชม วัดจอมสวรรค์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมศิลปะไทยใหญ่ (เงี้ยว) สร้างด้วยไม้สักทอง ตัวอารามเป็นทั้งโบสถ์ วิหาร และกุฏิเบ็ดเสร็จ ตามเสาและเพดานตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆ ส่วนใหญ่จัดทำเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ นับเป็นศิลปะที่งดงามมลังเมลืองมาก สักการะ หลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปงาช้าง ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็นแผ่นบาง ๆ เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่า

จากนั้น        นำท่านเข้าชม เฮือนสีชมพู...คุ้มวงศ์บุรี เป็นอาคารไม้สักทอง 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป ประดับลวดลายแบบเรือนขนมปังขิง สร้างขึ้นตามดำริของ แม่เจ้าบัวถา ชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย ก่อสร้างโดยช่างจีนชาวกวางตุ้งและผู้ช่วยชาวไทย บ้านหลังนี้ที่ลูกหลานสืบทอดกันมารักษาไว้อย่าง ข้าง ๆ คุ้มวงศ์บุรี ยังมีวัดประจำตระกูลอย่างวัดพงษ์สุนันท์ ด้วยสามารถเดินไปชมได้ ตัววัดสวยงามมาก

18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ร้านร่มไม้ใหญ่ ä6

19.00 น.     นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรมภูมิไทย แพร่ / หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3          แพร่-น่าน (กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี)                                                                     วันจันทร์ที่ 31 ธ.ค.61(วันส่งท้ายปีเก่า)

07.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ä7 จากนั้นนำคณะขึ้นนมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิด-ปีขาล) ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ สัมผัสความงดงามของศิลปะเชียงแสน รอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ

09.00 น      นำท่านเข้าเที่ยวชม วนอุทยานแพะเมืองผี มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านให้ความนับถือเป็นอย่างมาก สภาพอุทยานเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่น ชื่อ แพะเมืองผี  นั้นมาจากตำนานเล่าขานมาแต่อดีต คำว่า “แพะ” หมายถึงป่าละเมาะ “เมืองผี” หมายถึง ความเงียบเหงาเหมือนเมืองผี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ จ.น่าน

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน  ณ เฮือนเจ้านาง ริมแม่น้ำน่าน ä8

ภาคบ่าย      เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “วัดบ้านก๋ง วัดเก่าแก่ที่มี หลวงปู่ก๋ง เป็นเจ้าอาวาสวัด ด้านหลังวัดมีลานชมวิวแบบ sky walk ไว้ชมวิวทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อนนอกจากนี้ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม รวมถึง พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี บ้านทรงไทยไม้สักทอง ได้รวบรวมเอาเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยโบราณมาจัดให้ชม

จากนั้น        นำท่าเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน เข้าสักการะ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน โดยออกแบบให้เป็นอุโบสถแบบล้านนาร่วมสมัย การก่อสร้างตัวอาคารเป็นฝืมือของช่างพื้นบ้านเมืองน่าน งานลวดลายปูนปั้นเป็นฝีมือช่างจากเชียงแสน

18.00 น.     นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรมเทวราช จ.น่าน / หรือเทียบเท่า บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม ä9

23.00 น.     Vโปรแกรมพิเศษสุดสำหรับทริปนี้V “สวดมนต์ข้ามปี..เริ่มต้นดี..ชีวิตดี” ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองน่าน การสวดมนต์ภาวนาถือเป็นสิ่งมงคล เมื่อจิตสงบจะสะอาดและสว่าง เกิดปัญญานำไปสู่ชีวิตที่สันติสุข การเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลและการเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่ (ใช้เวลาในการสวดมนต์ประมาณ 30-45 นาที กรุณาแต่งกายชุดขาวในการร่วมพิธี)

วันที่ 4            น่าน – กรุงเทพฯ                                                                                                                วันอังคารที่ 1 ม.ค.62 (วันขึ้นปีใหม่)

06.00 น.     บริการอาหารเช้าในที่พัก ä10 เก็บสัมภาระเดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น.     ต้อนรับความมงคลชีวิตด้วยการนำท่านชมวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองน่านมากว่า 400 ปี

วัดภูมินทร์ Unseen Thailand ความสวยแปลกที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศก็คือ วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค ๒ ตัว พระประธานจตุรทิศปางมารวิชัยและไม่พลาดชมภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง ปู่ม่าน-ย่าม่าน “กระซิบรักบันลือโลก” .…..

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน  ä11 ณ ร้านลมเย็น อุตรดิตถ์

18.00 น.     อิสระอาหารค่ำใน จ.นครสวรรค์ (ตามสภาพการจราจรในวันเดินทาง)

22.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการเดินทางและอัตราค่าบริการ

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)

7,700

เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

6,200

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เพิ่ม

1,500

อัตรานี้รวม          ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2ท่าน) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / ค่ารถตู้ท้องถิ่น /  ค่าอาหาร 11 มื้อ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

                        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ / มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ประกันหมู่อุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคาร ค่ามินิบาร์ 

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

view