สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เที่ยวทะเลสุขใจใกล้กรุง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

เที่ยวทะเลสุขใจใกล้กรุง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ร า ย ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ธ ร ร ม ด า ที่ ไ ม่ ธ ร ร ม ด า

เทิดไท้บูรพกษัตริย์และประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม

เดินทางกันใกล้ๆ ใช้เวลาวันพักผ่อนกับแหล่งท่องเที่ยว ๑ ใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท

นำ ที ม โ ด ย  คุ ณ ช า ติ ช า ย   โ พ ธิ ปั ด ช า

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

วันที่ 1    กรุงเทพฯ–แหลมผักเบี้ย–คาเมลรีพับบลิก-สวนสน “ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 18”     วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

07.00 น.   รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางจากจุดจอดรถ เจ้าหน้าที่จากธรรมจารีทัวร์ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทางบริการอาหารเช้า ä1 ผลไม้และเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองเพชรบุรี

10.00 น.   นำท่านเข้าชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ที่ช่วยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน เราพาท่านสมาชิกนั่งรถรางเพื่อไปชมจุดที่เป็นป่าชายเลนเพื่อเดินเที่ยวชมธรรมชาติบนสะพานไม้ที่ยื่นไปกลางทะเล เป็นไฮไลต์ของที่นี่เลย ไปแล้วถ้าไม่เก็บภาพกลับมาถือว่าไปไม่ถึง…ที่นี่นอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณปากอ่าวแล้ว ยังสามารถชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากอีกด้วยจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “หนึ่งในสิบสถานที่ดูนก..ที่ดีที่สุดของประเทศไทย” เรียกว่ามาที่เดียวได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกัน

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวเม็ดทราย ริมหาดชะอำä2

13.00 น.   นำท่านเดินทางเข้าเที่ยวชม Camel Republic สวนสัตว์และสวนสนุกสไตล์โมร็อคโคแห่งแรกของชะอำ ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนไปอยู่ในดินแดนโมร็อคโค ได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารสัตว์ อาทิ อูฐ อัลปาก้า นอกจากนี้ยังมีโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ นำเข้าจากต่างประเทศ และเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายที่จะมาวัดใจความกล้า และสุดท้ายโซนขายของที่ระลึกน่ารักๆ

 

14.30 น.   เดินทางเข้าสู่ที่พัก Seapine Hotel Suanson2 สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บนชายหาดสวนสน และสนามกอล์ฟซีไพน์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของท้องทะเล หาดทรายขาว ภูเขาและทิวสนจากระเบียงห้องพัก หลากหลายรูปแบบกิจกรรมแห่งการพักผ่อนที่ซีไพน์ไฮเทล ทั้งการพักผ่อนในห้องพักแสนสบาย เดินเล่นริมชายหาดสวนสน เลือกมุมโปรดดื่มกาแฟที่อาคารล๊อบบี้ ว่ายน้ำอย่างสนุกสนานในสระว่ายน้ำกับและชมวิวทะเลอย่างใกล้ชิด ผ่อนคลายอิริยาบถสักหนึ่งเพลิน เพื่อเตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีสำหรับค่ำคืนนี้

18.30 น.   ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีม่วงเหลืองปีที่ 18”

   เชิญทุกท่านแต่งกายสีฟ้าสดใสในสโลแกน ...โอ้ทะเลแสนงาม..ฟ้าสีครามสดใส...

สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการบนเวที สลับขับกล่อมกับดนตรีสบายๆ

อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารค่ำหลากหลาย ä 3 ที่ทางทีมงานบรรจงเลือกสรรไว้เป็นพิเศษ

              ลุ้นรับตำแหน่ง “ขวัญใจราตรีม่วงเหลือง ปี 18” ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านมากมาย

22.00 น.   โดยประมาณ แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2    อุทยานราชภักดิ์-โครงการชั่งหัวมัน-พันธ์สุข-กรุงเทพฯ                            วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

07.00 น.   บริการอาหารเช้าในโรงแรม ä 4

08.00 น.   นำท่านเข้าชม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม “อุทยานราชภักดิ์ ใครมาที่หัวหินต้องแวะมาสักการะ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

09.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ขององค์ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม นั่งรถรางของโครงการชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ฟาร์มเลี้ยงโคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชม พระตำหนักทรงงาน บ้านไม้สองชั้นแบบเรียบง่ายตามวิถีพอเพียงของพ่อหลวง ช่วยกันอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ ณ ร้านโกลเด้น เพลซ โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูอร่อยๆ ä5

ภาคบ่าย    นำท่านเข้าชม พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม ชะอำ ด้วยตึกรามสีสันสดใสด้วยสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี ผสมผสานกลิ่นไอยุโรป ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว เพลิดเพลินกับฟาร์มสัตว์เลี้ยง เช่น ม้าแคระโพนี แกะจากนิวซีแลนด์ และสัตว์เลี้ยงน่ารักอีกมากมายให้ได้เลือกเก็บภาพความประทับใจกันระหว่างมิตรภาพในกลุ่มชาวธรรมจารี

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ

18.30 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พบกันใหม่ปีหน้ากับปีที่ 19 ครับ”

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

รวม รถโค้ช,ค่ารถราง ,ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 )

    ค่าเข้าชมสถานที่และสันทนาการ, ค่าอาหาร 5 มื้อ

    มัคคุเทศก์&เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

    ประกันหมู่อุบัติเหตุ (เงื่อนไข บ.ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

4,200

3,400

800

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : นางเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  194-0-26673-5

* ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหากท่านไม่เดินทางตามข้อตกลงทุกกรณี *

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนที่การันตี

หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ ภัยการเมือง

ภัยธรรมชาติ การยืนยันที่พัก เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สำรองที่นั่งเพื่อร่วมเดินทางในทริปนี้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่

ตูน È081 9936841  /  เปิ้ลÈ081 9781022 

Jสำรองที่นั่งพร้อมมัดจำท่านละ 2,000 บาทในวันจองJ

view