สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT 004 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว อิ่มบุญ อุ่นใจ เสริมสิริมงคล.. เมืองพริบพรี วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

DMT 004 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว อิ่มบุญ อุ่นใจ เสริมสิริมงคล.. เมืองพริบพรี วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว อิ่มบุญ

อุ่นใจ เสริมสิริมงคล.. เมืองพริบพรี

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

          ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

    เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท         ‚ ผ้าอาบน้ำฝน ผืนละ 120 บาท

   ƒ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดละ 200 บาท     „ ชุดสังฆทานหนังสือนักธรรม ชุดละ 400 บาท

แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้ที่ ตูน กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่าน


กำหนดการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561


06.30 น.        ออกเดินทางจากสี่แยกเกียกกาย บริการอาหารกล่องä1 ผลไม้ เครื่องดื่มร้อน-เย็น บนรถ มุ่งหน้าสู่ เมืองพริบพรี...เพชรบุรี

09.00.น.        เริ่มงานบุญวัดแรกที่ Œวัข่อย ต.คลองกระแชง อ.เมือง พุทธสถานศิลป์ ที่สวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน สักการะ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ สถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทรงอาคารมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ มีพระพุทธรูปประจำอยู่ ๔ ทิศ ถ้าได้แหงนมองขึ้นไปข้างบนจะเห็น ผนังทั้งสี่ด้านแกะสลักเป็นตัวอักขระขอม มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก หากผู้ใดมาสักการะบูชาจะได้พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ตัวผู้สักการะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีด้วยเช่นกัน

                   ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน - ชุดสังฆทานยา- หนังสือนักธรรม งานบุญแรก

10.30 น.        วัดที่ วัดป่าเขารักษ์ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง เป็นสาขาของวัดหนองป่าพง อุบราชธานี เจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อแดง เป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อชา สุภัทโท แนวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

                   ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 2

11.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านสามเรือน เป็น ชุมชนไทยทรงดำ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า ทุกเช้าจะมีพ่อค้ามารับซื้อเห็ดถึงประตูบ้าน เช่นเดียวกันกับ ผ้าขาวม้าทอมือ ที่ขึ้นชื่อจนผลิตไม่ทันขาย

บริการอาหารกลางวัน ä2ณ ลานเอนกประสงค์ของชุมชน อิ่มท้องแล้วค่อยเดินทางต่อ

13.00 น.        วัดที่ Žวัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง วัดริมน้ำล้อมรอบด้วยพี้นที่ป่าไม้เบญจพันธุ์ และเทือกเขาเป็นบริเวณกว้าง

                   ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 3

15.00 น.        ปิดท้ายงานบุญวัดที่ วัดพุตะเคียน ต.พุตะเคียน อ.หนองหญ้าปล้อง กราบ พระศรีอริยเมตไตรย องค์สีทองเหลืองอร่ามตาริมน้ำ

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน-ชุดสังฆทานยา-หนังสือนักธรรม งานบุญที่ 4

สมควรเวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากระหว่างเส้นทางตามความเหมาะสม

19.00 น.        ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “ท่องเที่ยววิถีไทย อิ่มบุญ อิ่มใจ อุดหนุนไทยด้วยกัน”


ค่าบริการ

1,200

รวม    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ , ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง,

         ค่าเข้าชมสถานที่,     มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก,

         ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ 5 แสนบาท (ตามเงื่อนไขไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช  (สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3view