สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_001 "มหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้" อาณาจักรแห่งทุ่งทานตะวัน...บานสะพรั่งทั่วเมือง รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 / รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

DMT_001 "มหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้" อาณาจักรแห่งทุ่งทานตะวัน...บานสะพรั่งทั่วเมือง รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560  / รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

"มหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้"

อาณาจักรแห่งทุ่งทานตะวัน...บานสะพรั่งทั่วเมือง

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม.2560

07.00 น.       รถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางจากสี่แยกเกียกกาย บริการอาหารเช้า(ปิกนิก) ผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

09.30 น.       นำท่านสู่ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล บนพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่า 1,400 ไร่ อยู่ใกล้วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) ขอเชิญร่วมสัมผัสความสวยงามของท้องทุ่งทานตะวันใน“เทศกาลทุ่งดอกทานตะวันบาน” สัมผัสเสน่ห์ของทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ชูช่อไสวทั่วบริเวณ ท้าทายสายลมหนาวและแสงแดด หามุมสวยๆถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เลือกซื้อผลิตผลจากทานตะวัน และจำหน่ายสินค้า OTOP มากมาย

11.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโบราณบ้าน ๔ ภาค ลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี เป็นตลาดที่จำลองบรรยากาศของสมัยโบราณด้วยบ้านเรือนไทยอันสวยงาม มีมุมถ่ายรูปสวยๆ และประยุกต์มาเป็นร้านค้าจำหน่ายของฝากของที่ระลึกจากภาคต่างๆ ทั่วไทย มีการแยกเป็นโซนของแต่ละภาคอย่างชัดเจน และยังแยกโซนร้านอาหารกับร้านขายสินค้าพื้นเมืองไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้นพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดยังแต่งกายด้วยชุดไทย บางท่านแต่งตามชุดพื้นเมืองของภาคนั้น ๆ บางท่านก็แต่งด้วยผ้าไทย ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในตลาดคล้ายกับเมืองในสมัยก่อนเลยทีเดียว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะแต่งกายด้วยชุดไทยมาเที่ยวที่นี่ได้ด้วยเช่นกัน เป็น

ที่เที่ยวเก๋ๆ ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย มีให้เลือกสรรมากมาย

13.00 น.      เดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านดินมดแดง” ต.โคกตูม จ.ลพบุรี

               ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้มากมาย เช่น การทำบ้านดิน ของตกแต่งบ้านที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา มีการสอนการทำน้ำมันเขียว น้ำมันเหลืองแก้ปวดแก้เมื่อย และมีร้านกาแฟสดไว้ให้ชิม ไฮไลท์ของที่นี่ คือ เราจะนำ ทุกท่านร่วมกิจกรรมปั้นดิน เป็นของที่ระลึกเอากลับบ้านกับ อ.ตุ้ย ประดิษฐ์ โรจนพร เจ้าของบ้านดินมดแดง สนุกสนานด้วย ได้ความรู้ด้วย ..ดี๊ดี

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น.       เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ“อิ่มบุญ..อิ่มใจพบกันใหม่ทริปหน้านะครับ”


ค่าบริการท่านละ 1,150 บาท รวม ค่ารถปรับอากาศ(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้ในการเดินทาง) ,ค่าอาหารเช้า,เครื่องดื่ม,อาหารว่าง, ค่ากิจกรรมปั้นดิน ,มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก, ค่าประกันอุบัติเหตุ


ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางได้ที่...ลักษณ์ชนก(ตูน) 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

view