สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT 002 สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี หนึ่งเดียวในไทย “พระแกะสลักบนหน้าผาวัดเขาทำเทียม” ตะลึง “อุทยานพระฤาษีนารอด” ย้อนยุคสู่อดีตกาล ชมโชว์-ดินเนอร์ ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ ไม่พลาดความสนุก “ล่องแพไม้ไผ่” กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23-24 กันยายน 2560

DMT 002 สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี  หนึ่งเดียวในไทย “พระแกะสลักบนหน้าผาวัดเขาทำเทียม” ตะลึง “อุทยานพระฤาษีนารอด”  ย้อนยุคสู่อดีตกาล ชมโชว์-ดินเนอร์ ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ ไม่พลาดความสนุก “ล่องแพไม้ไผ่”    กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23-24 กันยายน 2560

สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี

หนึ่งเดียวในไทย “พระแกะสลักบนหน้าผาวัดเขาทำเทียม” ตะลึง “อุทยานพระฤาษีนารอด”

ย้อนยุคสู่อดีตกาล ชมโชว์-ดินเนอร์ ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ ไม่พลาดความสนุก “ล่องแพไม้ไผ่”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 23-24 กันยายน 2560


วันที่ 1     กรุงเทพฯ–วัดเขาทำเทียมอุทยานพระฤาษี – วัดทิพย์สุคนธาราม เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔     เสาร์ที่ 23 ก.ย.60

07.00 น.     รถโค้ชออกเดินทางจากสี่แยกเกียกกาย บริการอาหารเช้า ä1 (กล่อง) ผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

09.00 น.     เดินทางถึง วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเข้าชมความอลังการของ หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน "พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ" หรือ "หลวงพ่ออู่ทอง" พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก

11.00 น.     นำท่านเข้าชม อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) อ.อู่ทอง พ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร สูงเท่าตึก 6 ชั้น โดยทำพิธีฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษี เมื่อปี พ.ศ. 2555 พระนารอดนั้นถือว่าเป็นครูของฤาษีทั้งปวง เป็นบรมครูที่มีฐานะเป็นทั้งเทพฤาษีผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นทั้งพรหมฤาษีผู้ทรงฌานสมาบัติสูงสุด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ä2

13.00 น.     เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง

14.00 น.     เดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดดเด่นด้วยประติมากรรมทางพุทธศิลป์ คือ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่สูงที่สุดในไทย ไม่พลาดชม อนุสรณ์การตื่นรู้ ยอดเยี่ยมมากๆครับ

17.00 น.     เข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ แลนด์มาร์คอีกแห่งของกาญจนบุรี โดยสร้างเป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กลับไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยุค ร.ศ.๑๒๔ แค่เพียงเดินก้าวผ่านประตูเมืองมัลลิกาเข้าไป อีกทั้งยังมีการให้ได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย J ท่านรับผิดชอบค่าเช่าชุดไทยเองJ

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ä3 ณ เรือนหมู่ไทย ที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองคหบดี บรรยากาศแสนโรแมนติก ชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย (  8 ชุด) บริการอาหารไทยโบราณที่เป็นภูมิปัญญาไทย สัมผัสความวิจิตรบรรจงของสำรับกับข้าวไทย ว่าคนไทยไม่ได้กินด้วยปากอย่างเดียว แต่กินด้วยตาด้วย ซึ่งไม่ว่าชนชาติใดในโลกก็ต้องยอมรับศิลปะของไทยแม้กระทั่งการกิน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

20.00 น.     นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเอกไพลิน กาญจนบุรี คืนนี้ขออนุญาตส่งท่านเข้านอนดึกหน่อยนะครับ…

วันที่ 2    ล่องแพไม้ไผ่ แคมป์ช้างทวีชัย – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กรุงเทพฯ                     อาทิตย์ที่ 24 ก.ย.60

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ä4 ณ ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย (โรงแรมมีสระว่ายน้ำ) ท่ามกลางแมกไม้ สายน้ำและขุนเขา ชมทัศนียภาพ คุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำแควใหญ่ ที่มีอาณาบริเวณติดหน้าโรงแรม 09.30 น.เช็คเอ้าท์ที่พัก พร้อมกันที่ล๊อบบี้ เพื่อไปร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่

10.00 น.     เดินทางถึง แคมป์ช้างทวีชัย นำทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ ชมสองฟากฝั่งที่สดชื่น

(มีชูชีพ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย) สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดสุด

ดื่มด่ำไปกับความเย็นสบายของกระแสน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ (ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาที

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ä5 ณ แคมป์ช้างทวีชัย ห้องอาหารริมน้ำสบายๆ

13.00 น.     เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อชมอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ คือ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แวะช้อปปิ้งของฝากขึ้นชื่อ ณ โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ คุณภาพดี จนทำให้กลายเป็นสินค้าที่ต้องซื้อกลับบ้าน

18.00  น.    เดินทางถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ….. “เมืองไทย ยิ่งเที่ยว ยิ่งหลงรัก พบกันใหม่ ทริปหน้านะครับ”

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (2-10ปี พักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

รวม ค่ารถโค้ช,ค่าล่องแพ ,ค่าเข้าชมสถานที่,ค่าอาหาร 5 มื้อ

       ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

       ประกันอุบัติเหตุการ 1 ล้านบาท/ 5 แสน (ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

3,900

3,300

600

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางได้ที่...ลักษณ์ชนก(ตูน) 02-5911060

 กสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน ออมทรัพย์  058-2-11857-6

กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง ออมทรัพย์ 193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

view