สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT 001 ดินแดนกล้วยไม้งามที่ใครๆก็พูดถึงThe Blooms Orchid Park วันเดียวเที่ยวครบรส ที่นี่…ราชบุรี

DMT 001 ดินแดนกล้วยไม้งามที่ใครๆก็พูดถึงThe Blooms Orchid Park  วันเดียวเที่ยวครบรส ที่นี่…ราชบุรี

ดินแดนกล้วยไม้งามที่ใครๆก็พูดถึงThe Blooms Orchid Park

วันเดียวเที่ยวครบรส ที่นี่…ราชบุรี

 

 

อุทยานหินเขางู...ความมหัศจรรย์ขุนเขาท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามใกล้กรุง

รอบที่ Œ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน / รอบที่  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

07.00 น.     รถโค้ชออกเดินทางจาก สี่แยกเกียกกาย บริการอาหารเช้า ä1 (ปิกนิก) ผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

08.30 น.     นำท่านชม วัดพระศรีอารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง ที่นี่...ท่านจะได้ชม พระอุโบสถ์ทองคำร้อยล้าน งดงาม

09.30 น.     เดินทางเข้าชม The Blooms Orchid Park สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับการกล่าวถึงของจังหวัดราชบุรี

ภายในเนื้อที่ 100 ไร่ ร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีพันธุ์ไม้หายาก และมีกล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี มีมุมถ่ายรูปสวยงามมากมาย เส้นทางเดินชมอุทยานสะดวก ร่มรื่น นอกจากในส่วนของโซนอุทยานแล้ว ท่านสามารถชมและเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าที่สวยงาม พร้อมลานกิจกรรมต่าง ๆ และเครื่องเล่นสนามให้เด็ก ๆ เลือกเล่นอย่างปลอดภัย

11.00 น.     นำท่านเข้าชม สุนทรีแลนด์..แดนตุ๊กตา ดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตา เชิญพบและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตาในบรรยากาศจำลองจากทั่วโลกมารวมกับตุ๊กตาน่ารักๆ เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความสุขให้ผู้มาเยือน

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ä2

14.00 น.     นำท่านสู่ อุทยานหินเขางู เดิมเป็นแหล่งระเบิดย่อยหินตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้มีการยกเลิกสัมปทาน จึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติสวยงามร่มรื่น ชม สะพานข้ามบึงน้ำ ที่ได้รับการออกแบบสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำอุทยานเขางูไปแล้ว จึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ต้องห้ามพลาด สักการะพระพุทธรูปปางลีลาแบบนูนต่ำขนาดใหญ่บนหน้าผา อยู่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานหินเขางู สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

16.00 น.     สมควรแก่เวลา เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00  น.    เดินทางถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ…..

“เมืองไทย ยิ่งเที่ยว ยิ่งหลงรัก พบกันใหม่ ทริปหน้านะครับ”

ค่าบริการ

1,400

รวม    ค่ารถปรับอากาศ , ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง,

         ค่าเข้าชมสถานที่,   มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก,

         ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ 5 แสนบาท (ตามเงื่อนไขไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางได้ที่...ลักษณ์ชนก(ตูน) 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

 

view