สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย" เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016 “ออสเตรเลีย”ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์ 66,900.- เดินทางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย"   เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016  “ออสเตรเลีย”ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์ 66,900.- เดินทางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย"

เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016

ออสเตรเลีย” ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์

ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ มรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโกสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับ สะพานฮาร์เบอร์

ชม Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่า ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยท่านเอง

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่

ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น

ตื่นเต้นสุดระทึกใจกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด ที่ Port Stephens แล้วล่องเรือสำราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

ซื้อสินค้าราคาถูกย่านไชน่า ทาวน์ ช็อปปิ้งแบรน์ดเนมชั้นนำ ณ DFO OUTLET ศูนย์ช็อปปิ้งใหญ่แห่งหนึ่งในซิดนีย์

............................................................................ 

กำหนดการเดินทางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

 .............................................................................

วันแรก      กรุงเทพฯ–ซิดนีย์   วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

16:00             คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

19:20.                  ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475


วันที่สอง     ซิดนีย์ “วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN”-แคนเบอร์ร่า    วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

07:20        เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ หลังจากนำท่าน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริษัทฯจัดรถรับท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN หรือหุบเขาสีน้ำเงิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

11:00          วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารจีน )

จากนั้น       นำท่านชมทัศนียภาพอันแปลกตาของเทือกเขา ซึ่งปกคลุมไปด้วยพรายหมอกเป็นสีน้ำเงิน อันเนื่องมาจากลำแสงส่องกระทบกับละอองน้ำมันที่ระเหยจากต้นยูคาลิปตัส ชมความงามของ THREE SISTERS VALLEY

จากนั้นนำท่านตื่นเต้นไปกับรถรางสายชมทิวทัศน์ (SCENIC RAILWAY) ซึ่งเป็นทางรถไฟสายที่ชันที่สุดในโลก อดีตเคยใช้ในการทำเหมืองถ่านหิน และใช้เป็นทางลัดเลาะไปสู่หมู่บ้านเจมิสัน วาเล่ย์ เพื่อชมความแปลกตาของธรรมชาติ ที่สร้างให้หินมีรูปทรงแปลก ๆ และกลับขึ้นมาโดยกระเช้าตัวใหม่ (CABLE WAY)

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ แคนเบอร์ร่า

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    แคนเบอร์ร่า - ซิดนีย์  วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

07:00        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นำท่านชม “กรุงแคนเบอร์ร่า” เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม โรงเรียนนายร้อยทหารดันทรูน น้ำพุกัปตันคุ้กในทะเลสาบเบอร์ลีย์กริฟฟิน ชมความงามสง่าของตึกรัฐสภาใหม่ ชม AUSTRALIAN WAR MEMORIAL อนุสาวรีย์ทหารซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามโลก

จากนั้น       นำท่านเข้าชม เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า (FLORIADE FESTIVAL 2016) ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ สุดยิ่งใหญ่ประจำปี ของประเทศออสเตรเลีย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก มาสัมผัสความสดใสและงดงามของดอกไม้นับล้านชนิด ที่ถูกจัดเรียง และตกแต่งอย่างสวยงาม สร้างความสดใสให้กับกรุงแคนเบอร์ร่า และสวยงามตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชม

12:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อาหารจีน )

13:00        นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเวลล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

18:00        รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟต์)

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Travelodge หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ซิดนีย์  วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559

07:00        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        เดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง ของประเทศออสเตรเลีย KOALA PARK สัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ จิงโจ้ วอมแบท วัลลาปี้ และถ่ายรูปคู่กับหมีโคอาล่า พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ ชมความสามารถของสุนัขต้อนแกะ

12:00        รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว สไตล์ออสซี่

จากนั้น       นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเวลล์ ชม หาดบอนได(BONDI BEACH) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชอบมาอาบแดดท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ชมบ้านเรือนของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ชม สะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ THE ROCK จุดกำเนิดของซิดนีย์ ชม Double Bay และ Rose Bay ผ่านชมย่านการค้า มาร์ตินเพลส ชม OPERA HOUSE สัญลักษณ์ของซิดนีย์

จากนั้น       นำท่าน ล่องเรือ CAPTAIN COOK พร้อมชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวหน้าเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดยนายยอร์น อู ซอน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ

ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ที่ห้างเดวิดโจนส์ QUEEN VICTORIA BUILDING และตลาด PADDY MARKET ในย่าน CHINATOWN ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ ตุ๊กตาหมีโคอาล่า ขนแกะ ไวน์ชื่อดังของออสเตรเลีย

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Travelodge หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        ซิดนีย์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ -ซิดนีย์   วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

07:00        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นำท่านเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าเรือพอร์ต สตีเฟ่นส์ (PORT STEPHENS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

จากนั้น       นำท่าน ล่องเรือ MOON SHADOW  CRUISE ชมอ่าวเป็นบ้านของฝูงโลมาพันธุ์ BOTTLE NOSE  เหล่านี้ ล่องเรือชมเหล่าปลาโลมาที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ  ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับปลาโลมาที่แสนเชื่องที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง

               รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ฝั่ง นำท่านตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการนั่งรถ 4WD บนเนินทราย ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับความสนุกในอีกบรรยากาศ และให้ท่านได้สนุกกับการ  เล่น SANDUNE BOARD   บนเนินทราย และสัมผัสกับชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH สนุกกับการหาหอย PIPI

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม Travelodge หรือเทียบเท่า

วันที่หก       ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ   วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

07:00        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09:00          นำท่านสู่ แหล่งช็อปปิ้งแบรน์ดเนมชั้นนำ DFO OUTLET ศูนย์ช็อปปิ้งร้านค้าเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีร้านคาเฟ่ในนี้ทั้งหมด 16 ร้าน และร้านค้า ทั้งหมด 100 ร้านซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน DFO นี้เป็นศูนย์ช็อปปิ้งเอาท์เล็ทของออสเตรเลียที่มียี่ห้อชั้นนำกว่า 110 แบรนด์

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

12:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30          นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์

17:00        ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

22:20        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากการเดินทาง

 .................................................................

...ไม่แจกกระเป๋า...

êêêêêêêêêêêêêê

 

ค่าบริการผู้เดินทางขั้นต่ำ16 ท่าน

ท่านละบาท

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

66,900

เด็ก (2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)

54,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,000
อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับตามรายการ (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

-  ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

- ค่าที่พักตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบหมู่คณะท่านละ 4,900 บาท

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามรายการ

þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                        (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

- ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ


อัตรานี้ไม่รวม

X ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

X ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

X ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

การจองและการชำระเงิน

มัดจำท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

***ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน


จองเพื่อร่วมเดินทาง

ธรรมจารี ทัวร์ 02 5911060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)  089 5401659

อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)  081 9781022

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

-        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

-        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

-        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 5 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-      ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

-      หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

-      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

-      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

 

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขางามวงศ์วาน          เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 058-2-11857-6

ธนาคารไทยพานิชย์   สาขางามวงศ์วาน          เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 319-286480-5

ธนาคารกรุงไทย       สาขาวงศ์สว่าง             เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 193-1-00883-3

 

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 02 9146517

เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง,

เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

 ..........................................

เอกสารการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียสำหรับหนังสือเดินทางไทย

 

ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15 วันทำการ

 

-หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) PASSPORT   ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด

-รูปถ่าย สำหรับทำวีซ่า ( หน้าตรง + พื้นสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน ) 2นิ้ว X  2นิ้ว สีจำนวน 2 รูป

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

-หลักฐานการเงิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ถ่ายสำเนา 1 ชุด พร้อมให้ธนาคารประทับตรารับรอง

-หลักฐานการงานได้แก่ จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ /ระบุตำแหน่ง/ อายุงาน เงินเดือน ฯลฯ

หนังสือรับรองชื่อผู้ถือหุ้น คัดลอกมาไม่เกิน 3 เดือน

 

เอกสารเพิ่มเติม

-สำเนาใบจดทะเบียนสมรส สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สถานฑูต ติดต่อได้สะดวก

 

 

กรณีอายุ 75 ปีขึ้นไป

ต้องมีใบรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำซึ่งน่าเชื่อถือมาแสดง+พร้อมซื้อประกันฯเพิ่มท่านละ 500 บาท

 

 

กรณีเป็นเด็กนักเรียน

-หนังสือรับรองจากโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

-สูติบัตร

-** พ่อหรือแม่ไม่เดินทางด้วย หรือเดินทางกับ พ่อ หรือ แม่เพียงท่านเดียว ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องเซ็นหนังสือยินยอม + สำเนาบัตรประชาชน

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน

(ข้อนี้สำคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง)

 

1. ชื่อ /นามสกุล (นาย /นางสาว/นาง /ด.ช./ ด.ญ.)   ..........................................................................................................

 

2. ชื่อ/นามสกุลเดิม(หากมี) ................................................................................................................................................

 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................................

 

......................................................................................................................... .....................................................................

 

รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์บ้าน..................................................มือถือ ............................................

 

4. อาชีพปัจจุบัน .......................................................................ตำแหน่งภาษาอังกฤษ.......................................................

 

ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ...........................................................................................................................................

 

ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................

 

รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ที่ทำงาน........................................... โทรสาร ...........................................

 

5. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่

 

6. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ

 

                ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................

 

7. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                  ไม่เคย                      เคย   ประเทศ............................................................

 

view