สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ประเทศอินเดีย

INDIA 01 อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ เดินทาง วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559 วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2559

INDIA 01 อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ เดินทาง วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559 วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2559

อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ เดลลี      เมืองแห่งอมตะ เต็มไปด้วยป้อมปราการท่ามกล...

อ่านต่อ
INDIA 02 "มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ–ออรังกาบัด–อะชันต้า–เอลโลร่า เดินทาง วันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2559 วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2559 วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2559

INDIA 02 "มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ–ออรังกาบัด–อะชันต้า–เอลโลร่า เดินทาง วันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2559 วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2559 วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2559

  "มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ–ออรังกาบัด–อะชันต้า–เอลโลร่า มุมไบ(บอมเบย์)  ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย เมื...

อ่านต่อ
INDIA 03 อินเดีย ดินแดนมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค เดินทางวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2559

INDIA 03 อินเดีย ดินแดนมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค เดินทางวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2559

อินเดีย ดินแดนมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค แคชเมียร์ “ศรีนาคา” &n...

อ่านต่อ
INDIA 04 เ ท ศ ก า ล ด อ ก ไ ม้ ธ ร ร ม ช า ติ บ า น ณ รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย กัลกัตต้า - แบกโดกรา – ดาร์จิลิ่ง – กังต็อก – ลาซุง – ยุมถัง เดินทาง วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2559 วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2559 วันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2559

INDIA 04 เ ท ศ ก า ล ด อ ก ไ ม้ ธ ร ร ม ช า ติ บ า น ณ รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย กัลกัตต้า - แบกโดกรา – ดาร์จิลิ่ง – กังต็อก – ลาซุง – ยุมถัง เดินทาง วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2559 วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2559 วันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2559

 เ ท ศ ก า ล ด อ ก ไ ม้ ธ ร ร ม ช า ติ บ า น ณ รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย กัลกัตต้า - แบกโดกรา – ดาร์จิลิ่ง – กังต็อก – ลาซุง – ยุมถัง ดาร์จิลิ่ง    &n...

อ่านต่อ
INDIA 05 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี เดินทาง วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559

INDIA 05 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี เดินทาง วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า  ............................................................... “ดูก่อนอานนท์ ชนเ...

อ่านต่อ
INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พุทธคยา-สารนาถ-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี-กาฐมัณฑุ เดินทาง 21 - 28 ตุลาคม 2559 18 - 25 พฤศจิกายน 2559 2 - 9 ธันวาคม 2558กำหนดการเดินทาง 11-18 ธันวาคม 2559 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 18 - 25 มีนาคม 2560

INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พุทธคยา-สารนาถ-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี-กาฐมัณฑุ เดินทาง 21 - 28 ตุลาคม 2559 18 - 25 พฤศจิกายน 2559 2 - 9 ธันวาคม 2558กำหนดการเดินทาง 11-18 ธันวาคม 2559 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 18 - 25 มีนาคม 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่...

อ่านต่อ
INDIA 07 (AI) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เดินทาง 10 - 18 ตุลาคม 2559 3 – 11 ธันวาคม 2559

INDIA 07 (AI) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เดินทาง 10 - 18 ตุลาคม 2559 3 – 11 ธันวาคม 2559

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก...

อ่านต่อ
INDIA 07 (TG) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล เดินทาง 19 - 28 ตุลาคม 2559 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 30 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560

INDIA 07 (TG) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล เดินทาง 19 - 28 ตุลาคม 2559 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 30 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเห...

อ่านต่อ
INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2559 8 - 15 พฤศจิกายน 2559 30 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 256

INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2559 8 - 15 พฤศจิกายน 2559 30 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 256

จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า  ........................................................

อ่านต่อ
INDIA 09 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 14 - 26 ตุลาคม 2559 1 – 13 ธันวาคม 2559

INDIA 09 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 14 - 26 ตุลาคม 2559 1 – 13 ธันวาคม 2559

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่...

อ่านต่อ
INDIA 10 Buddhist INDIA+Myanmar จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า เดินทางวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

INDIA 10 Buddhist INDIA+Myanmar จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า เดินทางวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

  จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า  ....................................................... พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดน...

อ่านต่อ

ประเทศศรีลังกา

AYUBOWON 01 5D SEP-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับ 1,000 ปี โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธ

AYUBOWON 01 5D SEP-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับ 1,000 ปี โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธ

"อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ...

อ่านต่อ
AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เดินทาง วันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 วันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เดินทาง วันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 วันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

“อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี ท่...

อ่านต่อ
AYUBOWON 02 “ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา อนุราธปุระ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” เดินทาง 12 - 17 สิงหาคม 2559 21 - 26 ตุลาคม 2559 9 - 14 ธันวาคม 2559

AYUBOWON 02 “ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา อนุราธปุระ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” เดินทาง 12 - 17 สิงหาคม 2559 21 - 26 ตุลาคม 2559 9 - 14 ธันวาคม 2559

“ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมหาเจดีย์ เมืองแห่งรอยยิ้ม ตู้คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในโลก นมั...

อ่านต่อ
AYUBOWON 01 (PEREHERA) “อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทางวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559

AYUBOWON 01 (PEREHERA) “อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทางวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559

“อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมห...

อ่านต่อ

AYUBOWON 01 "อายุบวร" ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทาง วันที่ 24 - 28 กันยายน 2559 วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

"อายุบวร" ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมหาเจดีย์ เมือ...

อ่านต่อ

ท่องเที่ยวยุโรป

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย"  เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016 “ออสเตรเลีย”ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์ 66,900.- เดินทางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย" เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016 “ออสเตรเลีย”ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์ 66,900.- เดินทางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ "ออสเตรเลีย" เทศกาลดอกไม้ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า Floriade Festival 2016 “ออสเตรเลีย” ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-พอร์ต สตีเฟ่นส์ ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์...

อ่านต่อ
อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส เดินทางวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 ราคาพิเศษ 89,900 บาท

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส เดินทางวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 ราคาพิเศษ 89,900 บาท

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส  ......................................................... อิตาลี                ...

อ่านต่อ

ประเทศเนปาล

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง 24 – 28 มิถุนายน 2559 12 – 16 สิงหาคม 2559 23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง 24 – 28 มิถุนายน 2559 12 – 16 สิงหาคม 2559 23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ ชนเผ่าเนาวาร์ ที่มีศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี แบบฮินดูผส...

อ่านต่อ

ท่องเที่ยวในประเทศ

DMT 002 สืบสานตำนานประเพณีเมืองยศยโสธร "บุญบั้งไฟโก้" ไม่พลาดที่จะไปชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองยโส “พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก” ชมมวลดอกไม้ เพ-ลา-เพลิน ตื่นตาสนามกีฬาไอโมบาย บุรีรัมย์ กำหนดการเดินทาง วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559

DMT 002 สืบสานตำนานประเพณีเมืองยศยโสธร "บุญบั้งไฟโก้" ไม่พลาดที่จะไปชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองยโส “พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก” ชมมวลดอกไม้ เพ-ลา-เพลิน ตื่นตาสนามกีฬาไอโมบาย บุรีรัมย์ กำหนดการเดินทาง วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559

สืบสานตำนานประเพณีเมืองยศยโสธร "บุญบั้งไฟโก้" ไม่พลาดที่จะไปชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองยโส “พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก” ชมมวลดอกไม้ เพ-ลา-เพลิน ตื่นตาสนามกีฬาไอโมบาย บุรีรัมย์ ...........

อ่านต่อ
DMT 003 คาราวานบุญ อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-น่าน เที่ยวเมืองลับแล อุตรดิตถ์“เมืองแม่ม่ายในตำนาน” ไม่พลาดที่จะชมวัดงามลือเลื่อง เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ๑ ใน Unseen Thailand กำหนดการเดินทาง : วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559 (วันหยุดช่วงวันวิสาขบูชา)

DMT 003 คาราวานบุญ อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-น่าน เที่ยวเมืองลับแล อุตรดิตถ์“เมืองแม่ม่ายในตำนาน” ไม่พลาดที่จะชมวัดงามลือเลื่อง เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ๑ ใน Unseen Thailand กำหนดการเดินทาง : วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559 (วันหยุดช่วงวันวิสาขบูชา)

คาราวานบุญ อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-น่าน เที่ยวเมืองลับแล อุตรดิตถ์“เมืองแม่ม่ายในตำนาน” ไม่พลาดที่จะชมวัดงามลือเลื่อง เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ๑ ใน Unseen Tha...

อ่านต่อ
DMT 004 เมืองสามน้ำสมุทรสงคราม ท่องทะเล ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เดินทางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

DMT 004 เมืองสามน้ำสมุทรสงคราม ท่องทะเล ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เดินทางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

เมืองสามน้ำสมุทรสงคราม ท่องทะเล ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ............................................................. เดินทางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ...

อ่านต่อ
DMT 005 ล่องแพพะโต๊ะ  หยดน้ำจากภูผาสู่มหานที เปิดประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ปิดท้ายที่หัวหิน รอบที่ วันที่ 11-13 มิถุนายน / รอบที่ ‚วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559

DMT 005 ล่องแพพะโต๊ะ หยดน้ำจากภูผาสู่มหานที เปิดประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ปิดท้ายที่หัวหิน รอบที่ วันที่ 11-13 มิถุนายน / รอบที่ ‚วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559

ล่องแพพะโต๊ะ หยดน้ำจากภูผาสู่มหานที เปิดประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ปิดท้ายที่หัวหิน ............................................................ รอบที่ 1 วันที่ ...

อ่านต่อ
DMT 006 นครปฐม เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด)...นครสุขใจ เมืองน่าเที่ยวใกล้กรุง ลองไปดูกันดีกว่าว่าเมืองที่มี “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” จะมีที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไหว้พระ ชมสวนสามพราน (โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์) งามล้ำ “วู๊ดแลนด์ เมืองไม้” รอบที่ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน / รอบที่ ‚วันอาทิตย์ที่ 31 กร

DMT 006 นครปฐม เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด)...นครสุขใจ เมืองน่าเที่ยวใกล้กรุง ลองไปดูกันดีกว่าว่าเมืองที่มี “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” จะมีที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไหว้พระ ชมสวนสามพราน (โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์) งามล้ำ “วู๊ดแลนด์ เมืองไม้” รอบที่ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน / รอบที่ ‚วันอาทิตย์ที่ 31 กร

นครปฐม เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด)...นครสุขใจ เมืองน่าเที่ยวใกล้กรุง ลองไปดูกันดีกว่าว่าเมืองที่มี “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” จะมีที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไหว้พระ ชมสวนสามพราน (โรสกาเด้น ...

อ่านต่อ
DMT 007 ประเพณีการละเล่นผีตาโขนเมืองเลย ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “ผีตาโขน” ประเพณีอันเก่าแก่ของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบกับขบวนแห่ผีตาโขนน้อย-ใหญ่ ขบวนนางรำ การประกวดเต้นผีตาโขน และความสนุกอื่นๆอีกมากมาย เริ่มนับถอยหลังอีกไม่นาน..เสียงกระดิ่ง แห่งเทศกาลผีตาโขนก็จะดังทั่วทั้งเมืองด่านซ้าย เราจะเป็นอีกคน

DMT 007 ประเพณีการละเล่นผีตาโขนเมืองเลย ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “ผีตาโขน” ประเพณีอันเก่าแก่ของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบกับขบวนแห่ผีตาโขนน้อย-ใหญ่ ขบวนนางรำ การประกวดเต้นผีตาโขน และความสนุกอื่นๆอีกมากมาย เริ่มนับถอยหลังอีกไม่นาน..เสียงกระดิ่ง แห่งเทศกาลผีตาโขนก็จะดังทั่วทั้งเมืองด่านซ้าย เราจะเป็นอีกคน

ประเพณีการละเล่นผีตาโขนเมืองเลย ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “ผีตาโขน” ประเพณีอันเก่าแก่ของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบกับขบวนแห่ผีตาโขนน้อย-ใหญ่ ขบวนนางรำ การประกวดเต้นผีตาโขน และความสนุกอื่นๆอีกมาก...

อ่านต่อ
DMT 008 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว  ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท  ‚ ผ้าอาบน้ำฝน ผืนละ 120 บาท ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดละ 200 บาท „ ชุดสังฆทานหนังสือนักธรรม ชุดละ 400 บาท แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้ที่ ตู

DMT 008 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท ‚ ผ้าอาบน้ำฝน ผืนละ 120 บาท ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดละ 200 บาท „ ชุดสังฆทานหนังสือนักธรรม ชุดละ 400 บาท แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้ที่ ตู

แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท   ‚ ผ้าอาบน้ำฝน ผืนละ 120 บาท ชุดยาสามัญประจำบ...

อ่านต่อ
DMT 09 เยือนถิ่นใต้ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่-พังงา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติที่เงียบสงบ พักผ่อนในโรงแรมริมทะเลสุดแสนสบาย กำหนดการเดินทาง วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 (4 วัน 3 คืน)

DMT 09 เยือนถิ่นใต้ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่-พังงา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติที่เงียบสงบ พักผ่อนในโรงแรมริมทะเลสุดแสนสบาย กำหนดการเดินทาง วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 (4 วัน 3 คืน)

 เยือนถิ่นใต้ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่-พังงา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติที่เงียบสงบ พักผ่อนในโรงแรมริมทะเลสุดแสนสบาย กำหนดการเดินทาง วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 (4 วัน 3 คืน...

อ่านต่อ
DMT 10 เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ ณ นครรุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 (ถวายเทียนพรรษารอบยาว)

DMT 10 เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ ณ นครรุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 (ถวายเทียนพรรษารอบยาว)

 เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ ณ นครรุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 (ถวายเทียนพรรษารอบยาว) ...

อ่านต่อ
ราตรีม่วง-เหลือง ปีที่ 16 “เจ้าหลาว...เจ้าสนุก” รายการท่องเที่ยวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ประทับใจกับการบริการของทีมงานตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง พร้อมกิจกรรมสันทนาการเพลิดเพลิน สนุกสนาน นำ ที ม โ ด ย คุ ณ ช า ติ ช า ย   โ พ ธิ ปั ด ช า เดินทางวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559

ราตรีม่วง-เหลือง ปีที่ 16 “เจ้าหลาว...เจ้าสนุก” รายการท่องเที่ยวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ประทับใจกับการบริการของทีมงานตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง พร้อมกิจกรรมสันทนาการเพลิดเพลิน สนุกสนาน นำ ที ม โ ด ย คุ ณ ช า ติ ช า ย โ พ ธิ ปั ด ช า เดินทางวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559

ราตรีม่วง-เหลือง ปีที่ 16 “เจ้าหลาว...เจ้าสนุก” รายการท่องเที่ยวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ประทับใจกับการบริการของทีมงานตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง พร้อมกิจกรรมสันทนาการเพลิดเพลิน สนุกสนาน นำ...

อ่านต่อ
DMT 002 เลียบเลาะริมโขง เสน่ห์มนตรามหานที แม่น้ำโขง...มหานทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมากมาย การเที่ยวล่องริมแม่น้ำโขง จึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้คุณประทับใจกับวิถีชีวิตผู้คนริมสองฝั่งที่ผูกพันกับสายน้ำ เดินทาง วันที่ 14-17 ตุลาคม

DMT 002 เลียบเลาะริมโขง เสน่ห์มนตรามหานที แม่น้ำโขง...มหานทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมากมาย การเที่ยวล่องริมแม่น้ำโขง จึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้คุณประทับใจกับวิถีชีวิตผู้คนริมสองฝั่งที่ผูกพันกับสายน้ำ เดินทาง วันที่ 14-17 ตุลาคม

เลียบเลาะริมโขง เสน่ห์มนตรามหานที แม่น้ำโขง...มหานทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมากมาย การเที่ยวล่องริมแม่น้ำโขง จึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ที...

อ่านต่อ