สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ประเทศอินเดีย

INDIA 01 อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2560 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2560

INDIA 01 อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2560 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2560

อินเดีย...ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ เดลลี      เมืองแห่งอมตะ เต็มไปด้วยป้อมปราการท่ามกล...

อ่านต่อ
INDIA 02 "มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ – ออรังกาบัด – อะชันต้า – เอลโลร่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 2–6 เมษายน 2560 วันที่ 6–10 พฤษภาคม 2560 วันที่ 24–28 มิถุนายน 2560 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560

INDIA 02 "มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ – ออรังกาบัด – อะชันต้า – เอลโลร่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 2–6 เมษายน 2560 วันที่ 6–10 พฤษภาคม 2560 วันที่ 24–28 มิถุนายน 2560 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560

"มรดกโลก" มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มุมไบ – ออรังกาบัด – อะชันต้า – เอลโลร่า มุมไบ(บอมเบย์)ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย เมืองที่เคยเ...

อ่านต่อ
INDIA#03-1 อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-อัคระ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม

INDIA#03-1 อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-อัคระ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม

อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-อัคระ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พา...

อ่านต่อ
INDIA 03 อินเดีย ดินแดนมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค เดินทางวันที่ 5 - 11 เมษายน 2560

INDIA 03 อินเดีย ดินแดนมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค เดินทางวันที่ 5 - 11 เมษายน 2560

อินเดีย ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-อัคระ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พา...

อ่านต่อ
INDIA 04 ดาร์จิลิ่ง – สิกขิม “ดินแดนแห่งคลื่นหุบเขา” กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2560 วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2560 วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2560

INDIA 04 ดาร์จิลิ่ง – สิกขิม “ดินแดนแห่งคลื่นหุบเขา” กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2560 วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2560 วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2560

ดาร์จิลิ่ง – สิกขิม “ดินแดนแห่งคลืนหุบเขา” ดาร์จิลิ่ง      เมืองตากอากาศบนภูเขา ชม “อรุโณทัยที่ไทเกอร์ฮิล” (Tiger Hill) ภาพยอดเขาต่างๆที่โผล่แต่...

อ่านต่อ
INDIA 05 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี เดินทาง วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559

INDIA 05 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย พุทธคยา - สารนาถ - พาราณสี เดินทาง วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า  ............................................................... “ดูก่อนอานนท์ ชนเ...

อ่านต่อ
INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พุทธคยา-สารนาถ-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี-กาฐมัณฑุ เดินทาง 13-20 กุมภาพันธ์ 2560 18-25 มีนาคม 2560

INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พุทธคยา-สารนาถ-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี-กาฐมัณฑุ เดินทาง 13-20 กุมภาพันธ์ 2560 18-25 มีนาคม 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่...

อ่านต่อ
INDIA 07 (AI) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560

INDIA 07 (AI) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า  ...................................... “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไป...

อ่านต่อ
INDIA 07 (TG) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล 18 – 27 มีนาคม 2560

INDIA 07 (TG) จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล 18 – 27 มีนาคม 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเห...

อ่านต่อ
INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล บินโดยไทยสไมล์ เพียง 51,900 กำหนดการเดินทาง   วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2560                 วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2560

INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล บินโดยไทยสไมล์ เพียง 51,900 กำหนดการเดินทาง วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2560

จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า   “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์...

อ่านต่อ
INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2559 8 - 15 พฤศจิกายน 2559 30 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 256

INDIA 08 จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทาง วันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2559 8 - 15 พฤศจิกายน 2559 30 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 256

จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า  ........................................................

อ่านต่อ
INDIA 09 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล เดินทาง 15 – 27 มีนาคม 2560 11 – 23 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2560

INDIA 09 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล เดินทาง 15 – 27 มีนาคม 2560 11 – 23 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2560

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่...

อ่านต่อ
INDIA 10 Buddhist INDIA+Myanmar จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า เดินทางวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

INDIA 10 Buddhist INDIA+Myanmar จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า เดินทางวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2560

  จัดพิเศษนำท่านจาริกธรรมบำเพ็ญบุญในแดนพุทธภูมิ ๓ ประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล-พม่า  ....................................................... พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดน...

อ่านต่อ

ประเทศอินโดนีเซีย

“หลงเสน่ห์ที่ชวา ต้องมนตราที่บาหลี” บาหลี-บุโรพุทโธ กำหนดการเดินทาง วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2560 วันที่ 10-14 สิงหาาคม 2560

“หลงเสน่ห์ที่ชวา ต้องมนตราที่บาหลี” บาหลี-บุโรพุทโธ กำหนดการเดินทาง วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2560 วันที่ 10-14 สิงหาาคม 2560

“หลงเสน่ห์ที่ชวา ต้องมนตราที่บาหลี” บาหลี-บุโรพุทโธ   บาหลี...           เกาะในฝันของนักเดินทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ ดุจสวรรค์บนดิ...

อ่านต่อ

ประเทศศรีลังกา

AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา...มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ พร้อมชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วในเทศกาล “เพราเฮร่า” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี เดินทางวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2560

AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา...มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ พร้อมชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วในเทศกาล “เพราเฮร่า” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี เดินทางวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2560

“อ า ยุ บ ว ร” ศรีลังกา-มัลดีฟด์ ศรีลังกา นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” พร้อมชมขบวน “พาราเฮร่า” ณ เมืองแคนดี้ หมู่เกาะมัลดีฟด์   ท่องเที่ยวแบบนักเดินทางที่มี...

อ่านต่อ

AYUBOWON 01 "อายุบวร" ศรีลังกา แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ ครบสูตร ศ รี ลั ง ก า ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี กำหนดการเดินทาง 10–14 พฤษภาคม 2560 15–19

"อายุบวร" ศรีลังกา แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ ครบสูตร ศ รี ลั ง ก า ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณ...

อ่านต่อ
AYUBOWON 01 5D SEP-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับ 1,000 ปี โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธ

AYUBOWON 01 5D SEP-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับ 1,000 ปี โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธ

"อายุบวร" ศรีลังกา ... ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ...

อ่านต่อ
AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เดินทาง วันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 วันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

AYUBOWON 03 “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เดินทาง วันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 วันที่ 23-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

“อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี ท่...

อ่านต่อ
AYUBOWON 02 “ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา อนุราธปุระ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” เดินทาง 12 - 17 สิงหาคม 2559 21 - 26 ตุลาคม 2559 9 - 14 ธันวาคม 2559

AYUBOWON 02 “ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา อนุราธปุระ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” เดินทาง 12 - 17 สิงหาคม 2559 21 - 26 ตุลาคม 2559 9 - 14 ธันวาคม 2559

“ อ า ยุ บ ว ร ” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมหาเจดีย์ เมืองแห่งรอยยิ้ม ตู้คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในโลก นมั...

อ่านต่อ
AYUBOWON 01 (PEREHERA) “อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทางวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559

AYUBOWON 01 (PEREHERA) “อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทางวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559

“อายุบวร” ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมห...

อ่านต่อ
AYUBOWON 01 "อายุบวร" ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทาง วันที่ 24 - 28 กันยายน 2559 วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2559  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

AYUBOWON 01 "อายุบวร" ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” โคลัมโบ นิกอมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ เดินทาง วันที่ 24 - 28 กันยายน 2559 วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

"อายุบวร" ศรีลังกา ... นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ศ รี ลั ง ก า  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรอินเดีย เมืองแห่งห้องเก็บมหาเจดีย์ เมือ...

อ่านต่อ

ประเทศญี่ปุ่น

JAPAN TYK-OSA 6D4N โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ "SNOW WALL" ทาคายาม่า โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ "SNOW WALL" ทาคายาม่า โอซาก้า เดินทางวันที่ 18-23 มิถุนายน 2560

JAPAN TYK-OSA 6D4N โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ "SNOW WALL" ทาคายาม่า โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ "SNOW WALL" ทาคายาม่า โอซาก้า เดินทางวันที่ 18-23 มิถุนายน 2560

โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ "SNOW WALL" ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)      ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ      ส...

อ่านต่อ

ประเทศเนปาล

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง 24 – 28 มิถุนายน 2559 12 – 16 สิงหาคม 2559 23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง 24 – 28 มิถุนายน 2559 12 – 16 สิงหาคม 2559 23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ ชนเผ่าเนาวาร์ ที่มีศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี แบบฮินดูผส...

อ่านต่อ

ท่องเที่ยวในประเทศ

DMT 001 พาย้อนวันวานสู่ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดสระลงเรือ ชมพุทธศิลป์งดงาม วัดทิพย์สุคนธาราม เดินทางวันอาทิตย์ รอบที่ Œ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ /วันที่ 26 มีนาคม 2560

DMT 001 พาย้อนวันวานสู่ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดสระลงเรือ ชมพุทธศิลป์งดงาม วัดทิพย์สุคนธาราม เดินทางวันอาทิตย์ รอบที่ Œ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ /วันที่ 26 มีนาคม 2560

พาย้อนวันวานสู่ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดสระลงเรือ ชมพุทธศิลป์งดงาม วัดทิพย์สุคนธาราม ............................................................

อ่านต่อ
DMT 002 อุดรธานี-หนองคาย ตามรอยละคร “นาคี” ดินแดนวังนาคินทร์ “คำชะโนด”เมืองลี้ลับที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล เดินทาง : วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560

DMT 002 อุดรธานี-หนองคาย ตามรอยละคร “นาคี” ดินแดนวังนาคินทร์ “คำชะโนด”เมืองลี้ลับที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล เดินทาง : วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560

อุดรธานี-หนองคาย ตามรอยละคร “นาคี” ดินแดนวังนาคินทร์ “คำชะโนด”เมืองลี้ลับที่เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ วัดป่าภูก้อน “มหัศจรรย์ป่าห่ม ศรั...

อ่านต่อ
DMT 003 เบญมาศบานในม่านหมอก ณ วังน้ำเขียว เวโรน่า-วังน้ำเขียว-ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ-ละลุ เดินทาง:วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์.2560

DMT 003 เบญมาศบานในม่านหมอก ณ วังน้ำเขียว เวโรน่า-วังน้ำเขียว-ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ-ละลุ เดินทาง:วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์.2560

เบญมาศบานในม่านหมอก ณ วังน้ำเขียว เวโรน่า-วังน้ำเขียว-ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ-ละลุ ............................................... กำหนดการเดินทาง:วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์.2560 .......................

อ่านต่อ
DMT 004 ชวนไปค้นหาความน่ารักในเมืองพระชนกจักรี... อุทัยธานี ส่งท้ายลมหนาว “บ้านแก่นมะกรูด” เก็บสตรอเบอร์รี่ “ไร่อุ๊ยกื๋อ” “วัดถ้ำเขาวง” วัดเรือนไทยแสนอลังการท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่าน กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

DMT 004 ชวนไปค้นหาความน่ารักในเมืองพระชนกจักรี... อุทัยธานี ส่งท้ายลมหนาว “บ้านแก่นมะกรูด” เก็บสตรอเบอร์รี่ “ไร่อุ๊ยกื๋อ” “วัดถ้ำเขาวง” วัดเรือนไทยแสนอลังการท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่าน กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

ชวนไปค้นหาความน่ารักในเมืองพระชนกจักรี... อุทัยธานี ส่งท้ายลมหนาว “บ้านแก่นมะกรูด” เก็บสตรอเบอร์รี่ “ไร่อุ๊ยกื๋อ” “วัดถ้ำเขาวง” วัดเรือนไทยแสนอลังการท่ามกลางขุนเข...

อ่านต่อ
DMT 005 "ตลาดปสาน"ถนนคนคนเดินที่เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า  กำหนดการเดินทาง วันที่ 4-6 มีนาคม 2560

DMT 005 "ตลาดปสาน"ถนนคนคนเดินที่เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 4-6 มีนาคม 2560

 "ตลาดปสาน"ถนนคนคนเดินที่เล่าเรื่องเมืองประวัติศาตร์ สุโขทัย-ตาก ชมวัดไทย-พม่าเมืองแม่สอด ช้อปปิ้งอัญมณี ตลาดริมเมยชายแดนพม่า กำหนดการเดินทาง วันที่ 4-6 มีนาคม 2560   วันที่ 1 ...

อ่านต่อ
DMT 007 ทริปสุดหรู ณ ปา-รี-ฮัท รีสอร์ท...ที่พักในฝัน เกาะสีชัง Land Of Love  กำหนดการเดินทาง:วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

DMT 007 ทริปสุดหรู ณ ปา-รี-ฮัท รีสอร์ท...ที่พักในฝัน เกาะสีชัง Land Of Love กำหนดการเดินทาง:วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

ทริปสุดหรู ณ ปา-รี-ฮัท รีสอร์ท...ที่พักในฝัน เกาะสีชัง Land Of Love กำหนดการเดินทาง:วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 วันที่ 1  อ่างศิลา – ปารี ฮัท รีสอร์ท “L...

อ่านต่อ
DMT 006 เส้นทางตามรอยพระบาทพ่อ สุพรรณบุรี-นครปฐม ...เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด) รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม / รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

DMT 006 เส้นทางตามรอยพระบาทพ่อ สุพรรณบุรี-นครปฐม ...เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด) รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม / รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

เส้นทางตามรอยพระบาทพ่อ สุพรรณบุรี-นครปฐม ...เที่ยวเมืองต้องห้าม(พลาด)  ....................................................................... ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ชวนเที่ยวเ...

อ่านต่อ
แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว ................................................... ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 450 บาท ผ้าอาบน...

อ่านต่อ
มหาสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคนแดนอีสาน ๒๕๖๐  ชาวอีสานร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ชัยภูมิ-ขอนแก่น-อุดรธานี–หนองคาย–เลย เดินทาง วันที่ 12-15 เมษายน 2560

มหาสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคนแดนอีสาน ๒๕๖๐ ชาวอีสานร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ชัยภูมิ-ขอนแก่น-อุดรธานี–หนองคาย–เลย เดินทาง วันที่ 12-15 เมษายน 2560

 มหาสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคนแดนอีสาน ๒๕๖๐ ชาวอีสานร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ...

อ่านต่อ
DMT 001 ยลวังงดงามของไทย...เก๋ไก๋ที่เที่ยวร่วมสมัยในกรุง ที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งเราเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปชม เราจะนำพาท่านไปสัมผัสกับความงามของสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น  รอบที่  วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน / รอบที่ ‚ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

DMT 001 ยลวังงดงามของไทย...เก๋ไก๋ที่เที่ยวร่วมสมัยในกรุง ที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งเราเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปชม เราจะนำพาท่านไปสัมผัสกับความงามของสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น รอบที่  วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน / รอบที่ ‚ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

ยลวังงดงามของไทย...เก๋ไก๋ที่เที่ยวร่วมสมัยในกรุง ที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งเราเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปชม เราจะนำพาท่านไปสัมผัสกับความงามของสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น  รอบที่  ว...

อ่านต่อ
DMT 004 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว   ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

DMT 004 แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

แสงเทียน...เสียงธรรมนำชีวิต...หนึ่งปีมีครั้งเดียว    ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หนังสือนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๐           เจ้าภาพเทียนพรรษา ต้นละ 4...

อ่านต่อ